Nederlandse taal

Geslaagde presentatie: Oma's en opa's. Gedichten voor en door kinderen

Inholland Dordrecht beleefde begin juni een prachtige middag bij de presentatie van de bundel: Oma's/Opa's. Gedichten voor en door kinderen. In de bundel staan 24 gedichten met het thema oma's en opa's, geschreven door kinderen uit de groepen 5 en 6 van diverse basisscholen uit de regio. 

Rianne Parmentier provinciekampioen Pabo Voorleeswedstrijd

Pabo-studente Rianne Parmentier van Inholland Den Haag is sinds kort de nieuwe voorleeskampioen van Zuid-Holland. Ze las bij de Bibliotheek Rotterdam voor uit het boek ‘Oorlogsgeheimen’ van Jacques Vriens en wist daarmee een plek af te dwingen in de landelijke finale van de Pabo Voorleeswedstrijd.

Auteur(s): Ellis Regts

Ellis Regts heeft de Lerarenopleiding Basisonderwijs in de avonduren (deeltijd) gevolgd en is afgestudeerd met een denominatie openbaar onderwijs en een specialisatie voor het oudere kind.

Woordenschat en ICT in het basisonderwijs

Mijn onderzoek heeft een antwoord gezocht op de volgende vraag:
‘Hoe kunnen op basisschool de Zandloper de digitale leermiddelen zo worden ingezet dat het onderwijs op het gebied van woordenschat in de midden- en bovenbouw op een doeltreffender manier kan worden aangeboden?’

Dit onderzoek gaat in op een aantal deelvragen, die aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek worden beantwoord. Het antwoord wordt uiteindelijk geformuleerd in de vorm van een handleiding en een handelingsprotocol.

admin
Auteur(s): Caroline Clay

Caroline Clay is in september 2010 gestart met de verkorte deeltijd Pabo en in juni 2012 afgestudeerd. Zij heeft haar afstudeeronderzoek naar leesplezier zowel verricht vanuit persoonlijke als vanuit professionele interesse naar het stimuleren van leesplezier bij kinderen.

Van lezen krijg je nooit genoeg!

Een praktijkonderzoek naar het bevorderen van leesplezier

Lezen als vrijetijdsbesteding – zowel thuis als op school – is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch is goed kunnen lezen een belangrijke zo niet noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving. Op de meeste basisscholen gaat veel aandacht uit naar het technisch en begrijpend lezen. Maar lezen leer je uiteindelijk alleen door het veel te doen, het liefst met boeken waaraan je plezier beleeft. Mijn onderzoek richt zich op de vraag:
Hoe kan de leerkracht het leesplezier van de kinderen van zijn klas concreet bevorderen?

Lezen als vrijetijdsbesteding – zowel thuis als op school – is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch is goed kunnen lezen een belangrijke, zo niet noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving. Op de meeste basisscholen gaat veel aandacht uit naar het technisch en begrijpend lezen. Maar lezen leer je uiteindelijk alleen goed door het veel te doen, het liefst met boeken waaraan je plezier beleeft.

Geachte Rindert Kromhout

Den Haag, 8 oktober 2010

Geachte Rindert Kromhout,

Alle pabo studenten uit jaar 1 van hogeschool Inholland willen u bedanken voor de interessant middag op de kinderboekendag van 8 oktober. Wij vonden het erg leuk dat u een lezing kwam geven bij ons op school en uw eigen interesses met ons wilde delen. Veel van ons zullen nu een boek met een paraaf van u in handen hebben en dat zal ons herinneren aan het eerste jaar van de pabo.

Auteur(s): Helmy Evers

Helmy Evers heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Waarover spraken zij?

Gestuurde taalcommunicatie met een zo hoog mogelijk rendement is enorm belangrijk voor taalzwakke kinderen en voor tweede taalleerders.

Telkens als kinderen communiceren zijn ze bezig met spreken en luisteren, ze ontvangen en produceren woorden, hiervoor moeten kinderen de woorden opzoeken in hun hoofd (in het mentale taallexicon). De kinderen ontvangen, bedenken, ordenen en vatten samen. Door dit proces wat zich afspeelt tijdens het communiceren kunnen de woorden beter verankeren aan de andere woorden die al in hun bestaande taallexicon (woordenschat) zitten.


Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Conclusie

Alle werkvormen hadden een grote hoeveelheid verhoogde taalproductie uitgeoefend door de kinderen. Je breidt echt de hoeveelheid tijd enorm uit waarin de kinderen gestuurd taal produceren. Naar mijn mening zijn deze werkvormen van samen taal leren een ‘must’ in elke klas!

Inhoud syndiceren