Mens en wereld

Whitepaper 'Op weg naar de onderzoekende Pabo'

Symen van der Zee heeft namens Tech Your Future een whitepaper geschreven met als titel: De onderzoekende pabo: op weg naar de realisatie van effectief en duurzaam W&T onderwijs voor toekomstige leraren. Voor alle lerarenopleiders die betrokken zijn bij de nieuwe of vernieuwde modules voor W&T in het curriculum is dit relatief beknopte en overzichtelijk ingedeelde whitepaper interessant.

Studenten Alkmaar en Haarlem naar PWN voor drinkwaterproject

In februari kwam een groep studenten vanuit Alkmaar en Haarlem voor het eerst bij elkaar in verband met het project van drinkwaterleverancier en duinbeheerder PWN rondom de promotie van drinkwater. PWN organiseerde de middag in Bezoekerscentrum de Hoep in Castricum.

admin
Auteur(s): Isis Gouw
Isis Gouw heeft de opleiding tot leraar basisonderwijs afgerond (verkorte deeltijd) na een studie Culturele Antropologie en een jarenlange werkervaring als personeels manager.

Welke wordt het?

Advies inzake de aanschaf van een nieuwe aardrijkskundemethode
Iedere basisschool wordt regelmatig geconfronteerd met het feit dat een methode aan vervanging toe is. Op de basisschool waar ik stage liep was de aardrijkskundemethode aan spoedige vervanging toe. De directie heeft aan mij de opdracht verleend uit te zoeken welke methode het beste zou passen bij de visie van de school en bij de leerlingenpopulatie. De efficiënte aanpak zal volgens de schooldirectie als voorbeeld dienen om in de toekomst een nieuwe methode uit te kiezen.

Binnen een tijdsbestek van vier maanden is uitgezocht aan welke voorwaarden een aardrijkskundemethode moet voldoen, wat de wensen van de leerkrachten zijn, ook zijn de verschillende methoden aan de hand van een criterialijst beoordeeld, hebben de leerkrachten proeflessen gegeven uit twee methoden en hebben de leerlingen hun oordeel over deze lessen gegeven.

Hieronder een aangepaste versie van een deel van de samenvatting uit de scriptie:

Inhoud syndiceren