Effectief innoveren

Innoveren met impact: waardevolle ontmoetingen tijdens de MLI-werkveldconferentie 2019

Studenten van de master Leren en Innoveren, hun leidinggevenden en alumni ontmoetten elkaar op 15 november voor de jaarlijkse werkveldconferentie. Centraal thema van het programma was ‘Innoveren met impact’.
Auteur(s): Rob Prins, Manon Smeets, Wim Jagtenberg
De auteurs zijn studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren, gestart in september 2015.

Het succesvol implementeren van ICT in het onderwijs

Een master Leren & Innoveren blog

Vrijdag 19 februari 2016 vond in het kader van de Master Leren & Innoveren voor de eerstejaars masterstudenten de tweede masterclass van dit semester plaats. Deze masterclass stond in het teken van duurzame implementatie van onderwijsinnovaties met ICT en werd verzorgd door Jos Fransen, Pieter Swager en Jeroen Bottema, respectievelijk lector en leden van het lectoraat Teaching, Learning and Technology 

ICT-innovaties in schoolorganisaties zijn vaak gekoppeld aan enkele personen en het lukt vaak niet om deze breed in de organisatie te implementeren. Leidraad van deze masterclass was het onderzoek dat het lectoraat heeft  uitgevoerd waarbij aan de hand van een zestal casestudies met betrekking tot acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van ICT werd gekeken welke succesfactoren bij deze ICT-innovaties een rol hebben gespeeld.

Auteur(s): Jenny Kok, Karin Holderbusch, Karin Borsboom en Joris Steutel
De auteurs zijn studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren, gestart in september 2015.

Hoe sterk is het spinnenweb?

Een master Leren & Innoveren blog

Een bioloog vertelt dat spinnendraad het sterkste materiaal van de wereld is op de tanden van een zeeslang na. Een spin bouwt een web om te eten. Hoe sterk is een spinnenweb? Het deinst op de wind en is bestand tegen veel invloeden. Maar als je aan één draad te hard trekt… 

Professor Jan van Den Akker heeft het curriculaire spinnenweb ontwikkeld. Dit als handvat om curriculumontwikkeling goed in te zetten. Voor een heldere communicatie over curricula in onderwijsorganisaties zijn er drie verschijningsvormen. Het beoogde curriculum (denkbeeldig en het uitgeschreven model), het uitgevoerde curriculum (geïnterpreteerd en in actief model) en het bereikte curriculum (het ervaren en gedeelde model).

Auteur(s): Petra Rooze, Erik Hoogenberg, Arjen Heijboer en Karin Looman
De auteurs zijn studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren, gestart in september 2015.

Wilt u ook weten wat werkt?

Een master Leren & Innoveren blog
Op 5 februari jl.  verzorgde drs. Jan Halin (Hogeschool Inholland) de aftrap voor het semester ‘Effectief Innoveren’. Inzoomend op onderwerpen als duurzame verandering, leiderschap en professionele leergemeenschappen, nam hij ons mee in de zoektocht wat nu écht werkt bij onderwijsinnovaties.
Allereerst, waarom nu steeds die vernieuwing in het onderwijs? Zelfs Arjen Lubach windt zich daarover op.
Inhoud syndiceren