Onderwijsvernieuwing

Debat Meesterschap 2: Over het belang van onderzoek en lectoraten

Hoe kunnen de educatieve faculteiten in het hbo bijdragen aan de concretisering van het Nationaal plan toekomst onderwijswetenschappen? Welke profileringsplannen conform de adviezen van Veerman hebben de lerarenopleidingen? Welke nieuwe kansen biedt de professionaliseringsagenda van OCW voor het onderwijs? Deze vragen zullen centraal staan in het  debat Meesterschap 2 dat op woensdag 25 mei gehouden zal worden op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Veel belangstelling voor INHolland Master Leren & Innoveren

Goed onderwijs valt of staat met goede leraren, die geïnspireerd zijn en willen investeren in hun eigen ontwikkeling, de school en het beroep van leraar. Het volgen van een masteropleiding biedt de ervaren leraar een kans verder te kunnen werken aan de eigen professionalisering waarin juist gebruik gemaakt wordt van de al opgedane persoonlijke kennis en bekwaamheden.

Auteur(s): Koosje Nieuwstraten

Koosje Nieuwstraten, deelnemer Master Leren & Innoveren

Denken in actie

Inhoud syndiceren