Onderwijsvernieuwing

Peil.Natuur en Techniek: niveau afgelopen jaren gelijk gebleven

De kennis van basisschoolleerlingen op het gebied van biologie en natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Dit blijkt uit Peil.Natuur en Techniek, het peilingsonderzoek van de onderwijsinspectie dat in schooljaar 2015/2016 is uitgevoerd naar de kerndoelen op dit terrein. 

Whitepaper 'Op weg naar de onderzoekende Pabo'

Symen van der Zee heeft namens Tech Your Future een whitepaper geschreven met als titel: De onderzoekende pabo: op weg naar de realisatie van effectief en duurzaam W&T onderwijs voor toekomstige leraren. Voor alle lerarenopleiders die betrokken zijn bij de nieuwe of vernieuwde modules voor W&T in het curriculum is dit relatief beknopte en overzichtelijk ingedeelde whitepaper interessant.

Voorbeeldscholen: 32 inspirerende verhalen

In de publicatie Voorbeeldscholen zijn 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland opgenomen op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen, wat hun uitdagingen waren, welke tips ze willen meegeven en wat hun toekomstdromen zijn.

Deze voorbeeldscholen vertellen over hun aanpak. Lees over hun ervaringen, hoe ze zijn gestart, welke uitdagingen ze tegenkwamen, wat hun ambities zijn en welke tips ze hebben voor scholen die gaan starten. 

Online videomodules over onderzoekend leren

Het Wetenschapsknooppunt van Utrecht en Nijmegen hebben samen vier videomodules over onderzoekend leren ontwikkeld. De videomodules van ‘Goeie vraag!’ laten zien hoe je wetenschap de klas in brengt via de didactiek van onderzoekend leren. 

In de modules komen wetenschappers aan het woord over hoe zij onderzoek doen, zie je hoe een project onderzoekend leren eruit kan zien in de klas, en vertellen verschillende leraren over hun ervaringen met onderzoekend leren.

Debat Meesterschap 2: Over het belang van onderzoek en lectoraten

Hoe kunnen de educatieve faculteiten in het hbo bijdragen aan de concretisering van het Nationaal plan toekomst onderwijswetenschappen? Welke profileringsplannen conform de adviezen van Veerman hebben de lerarenopleidingen? Welke nieuwe kansen biedt de professionaliseringsagenda van OCW voor het onderwijs? Deze vragen zullen centraal staan in het  debat Meesterschap 2 dat op woensdag 25 mei gehouden zal worden op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Veel belangstelling voor INHolland Master Leren & Innoveren

Goed onderwijs valt of staat met goede leraren, die geïnspireerd zijn en willen investeren in hun eigen ontwikkeling, de school en het beroep van leraar. Het volgen van een masteropleiding biedt de ervaren leraar een kans verder te kunnen werken aan de eigen professionalisering waarin juist gebruik gemaakt wordt van de al opgedane persoonlijke kennis en bekwaamheden.

Inhoud syndiceren