Jonge kind

Nieuwsbrief 'Onderwijs Maak Je Samen' over overgang naar groep 3

Het team van Onderwijs Maak Je Samen gaat in een speciale editie van haar nieuwsbrief in op de overgang naar groep 3. Aan het eind van groep 2 wordt regelmatig de vraag gesteld of het kind klaar is voor groep 3. Volgens staatssecretaris Dekker (2016) moeten we die vraag omdraaien: is groep 3 klaar voor het kind? Dekker pleit ervoor de overgang van groep 2 naar groep 3 makkelijker te maken. Hoe kunnen we de kloof tussen het speelse kleuteren en het schoolse leren in groep 3 verkleinen? Want het is niet òf spelen òf leren, het is spelenderwijs leren, ook in groep3.

Auteur(s): Rebecca Myron

Rebecca Myron is in juni 2012 afgestudeerd aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs bij voltijdopleiding te Hoofddorp met als specialisatie het jonge kind.

‘Juf, ik kan het zelf!’

Dit onderzoek gaat over het bevorderen van het zelfstandig werken in groep 3 op de Burgemeester Amersfoordtschool te Badhoevedorp. Het doel van het onderzoek was het vergroten van de zelfstandigheid en de opbouw van zelfplanning in groep 3, zodat de leerkrachten meer tijd en ruimte kregen om verlengde instructie en remedial teaching te geven binnen de groep. De hoofdvraag luidt als volgt:

Hoe kan het zelfstandig werken bevorderd worden in groep 3 op de Burgemeester Amersfoordtschool te Badhoevedorp?

Allereerst heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Er is onderzocht wat zelfstandig werken inhoudt. Zelfstandig werken is als kinderen zelf initiatief nemen voor ‘problemen.’ Tijdens het zelfstandig werken kan er samengewerkt worden met klasgenoten. Zelfstandig werken en samenwerken horen bij elkaar.

Vervolgens is er onderzocht waarom zelfstandig werken belangrijk is. Zelfstandigheid is belangrijk, omdat wij als mensen uiteindelijk zelfstandige lerende en functionerende mensen moeten worden in de samenleving.

Auteur(s): Miranda Roovers

Miranda Roovers heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Ik & Ko. Een hulp voor het NT2 onderwijs…of niet?

Wie met een NT2 methode werkt, vraagt zich wel eens af of de methode ook werkelijk helpt. Voldoet het aan de voorwaarden waaraan een NT2 methode moet voldoen? Ik werk zelf met het programma Ik & Ko. Vanuit nieuwsgierigheid wil ik weten of deze voldoet aan de kenmerken van een goed NT2 programma. Collega’s hebben dezelfde vraag. Vandaar mijn onderzoek. Ik hoop in dit artikel antwoorden te kunnen geven op de volgende vragen:

Is het woordenschatonderwijs in het thema Speel je mee van het programma Ik & Ko voor groep 1-2 geschikt voor NT2 taalleerders, die minder dan 1000 woorden in hun passieve en/of actieve woordenschat hebben? D.w.z.
a) zal het taalaanbod voor deze kinderen begrijpelijk zijn?
b) zullen deze kinderen er de doelwoorden van leren?

Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Conclusie

Natuurlijk is dit een theoretisch onderzoek. Er is niet of nauwelijks naar de praktijk gekeken, maar puur en alleen naar het programma. Met behulp van literatuur is er naar de verschillende kenmerken gekeken, die een programma/methode tot een goede Nt2 methode maken .

Auteur(s): Cynthia van Beek

Cynthia van Beek heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Moeten alle Nederlandse basisscholen aan de "BAK"?

Kent PomPom straks minder woorden dan de Amsterdamse kleuters?
Moeten alle Nederlandse basisscholen aan de “BAK”?

Alle Amsterdamse kleuters leren sinds eind januari 2009 woorden die komen uit de BAK (= Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters). Ten minste… als het aan de gemeente Amsterdam ligt wel, want deze lijst is in haar opdracht ontwikkeld. De gemeente gunt alle Amsterdamse kleuters een goede basiswoordenschat. Dat is immers dé basis om goed te leren lezen straks in groep 3. Veel basisscholen in Nederland werken met de methode Schatkist voor kleuters, deze biedt ook aandacht aan woordenschatuitbreiding en woordenlijsten. Moeten de Nederlandse basisscholen nu de Schatkist overboord gooien en massaal aan ‘de BAK’? Of kunnen beide lijsten naast elkaar gebruikt worden?

Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Inhoud syndiceren