Hoger beroepsonderwijs

Verhalen van leerkrachten: schrijf mee aan een boek!

Jaap Toorenaar werkt aan een boek dat ‘Mijn leraar vertelde eens’ gaat heten. Hij verzamelt daarvoor mooie uitspraken en verhalen van wie voor de klas staat of stond. Zo mooi, vermakelijk of wijs dat ze ook voor anderen interessant zijn.

Ken of heb je onvergetelijke woorden voor Jaap Toorenaar? Mooie verhalen van leraren? Dat is prachtige reclame voor het leraarsvak. Schrijf mee aan het boek!

Inholland stelt bindend studieadvies uit vanwege coronavirus

Hogeschool Inholland geeft graag gehoor aan de oproep van het ministerie van OCW om het afwijzend bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Inholland stelt, net als alle andere hogescholen, het geven van een afwijzend BSA uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021).

Eerste zij-instromers Pabo Inholland krijgen hun getuigschrift

Ilse van Ispelen en Laura Sintenie (foto) maakten via het zij-instroomtraject allebei de overstap vanuit de zorg naar het onderwijs. Zij zijn de eerste twee die het traject bij Pabo Inholland succesvol afronden, en dat ruim binnen de twee jaar dat ze erover mogen doen. Wij vroegen ze naar hun ervaringen.

Oud-student onderwijsbuddy minister Van Engelshoven

Leerkracht Talitha Jacobs, oud-student van Pabo Den Haag, is sinds februari de onderwijsbuddy van minister Ingrid van Engelshoven. Ze zal regelmatig met de minister praten over haar ervaringen als pas afgestudeerde leerkracht. Talitha houdt voor ons een blog bij en vertelt hoe dat gaat, een minister die als ‘vlieg op de muur’ met je meekijkt.

Woensdag 19 februari. Ik werp een zenuwachtige blik op de klok.

Pabo-student Elise Lodder genomineerd voor Erasmus+ Studenten Mobility Award

“Noorse leerkrachten hebben een heel goede band met hun leerlingen, dat is nu ook een doel voor mij”, vertelt Elise Lodder over haar Erasmus+ programma bij de University of Stavanger in Noorwegen en de daaraan gekoppelde stage op een Noorse basisschool. Haar enthousiaste vlog leverde haar de nominatie op voor de Studenten Mobility Award 2019. Vind je haar verhaal ook zo inspirerend?

Mascha Enthoven officieel beëdigd als lector De Pedagogische Opdracht

Het vak van leraar is het mooiste vak van de wereld. Hoe maken we de schoonheid van het beroep van leraar weer zichtbaar?

Inhoud syndiceren