Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Doel van het lectoraat

Het doel van het lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs is met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de innovatie van de onderwijspraktijk, in het bijzonder de praktijk van het Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), en aan de theorievorming over onderwijs. Kenmerkend voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs is de verbondenheid van doelen voor de cognitieve ontwikkeling en de persoonsvorming van kinderen. Kernbegrippen zijn: betrokkenheid van kinderen, participatie en verantwoordelijkheid in het samenwerken met anderen, het cognitieve gereedschap van de cultuur en sociaal leren.

Onderzoek en onderwijs

Het werkplan van het lectoraat en de kenniskring richt zich op:

  • Kenniscreatie door het opzetten van een onderzoeksprogramma en het verrichten van praktijkgericht onderzoek
  • Het delen van kennis, door scholing en begeleiding, door publicaties en symposia
  • De toepassing van nieuwe kennis, door uitvoering van projecten in basisscholen en in de opleiding
  • Het opbouwen en onderhouden van netwerken met deskundigen op genoemd terrein, in nationaal en internationaal verband.

De komende tijd zal hierbij steeds meer op taal worden gefocust.

Meer informatie

Dorian de Haan Lector: Dr. Dorian de Haan