Volop inspiratie voor ICC-ers op geslaagde voorlichtingsmiddag Cultuurbegeleider

Woensdag 24 mei jl. hebben zestien ambitieuze ICC-ers veel nieuwe kennis en inspiratie opgedaan tijdens de geslaagde voorlichtingsmiddag opleiding Cultuurbegeleider bij Inholland Academy in Den Haag. Kern van de bijeenkomst was de belangrijke bijdrage die cultuureducatie levert aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfredzame, verantwoordelijke en vaardige wereldburgers. De aanwezigen genoten van boeiende presentaties, ervaringsverhalen en uitgebreide opleidingsinformatie over dit bijzondere nascholingstraject.

Opleiding Kindercoach in het onderwijs ontvangt CPION-registratie

Eind mei heeft het bestuur van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO) besloten over te gaan tot registratie van de door Inholland Academy verzorgde post-hbo-opleiding Kindercoach in het onderwijs. Als gevolg van dit besluit ontvangen deelnemers bij succesvolle afronding van deze opleiding vanaf nu een officieel erkend CPION-diploma. Daarnaast wordt men opgenomen in het Abituriënten-Register van SPHBO. Ook is de opleiding gevalideerd door Registerleraar.nl voor 329 registeruren.  

Inschrijven MediaMasters 2017 geopend

Nederlandse basisscholen kunnen zich weer inschrijven voor de MediaMasters Game, het grootste project op het gebied van mediawijsheid voor groep 7 en 8. De online game wordt in de klas en thuis gespeeld. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over de kansen en de gevaren van media. De klas die de game het beste volbrengt en de meeste punten scoort, mag zich de meest mediawijze klas van Nederland noemen. Bovendien ontvangt iedere leerling aan het einde van het project een MediaMasters-diploma. 

 

Peil.Natuur en Techniek: niveau afgelopen jaren gelijk gebleven

De kennis van basisschoolleerlingen op het gebied van biologie en natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Dit blijkt uit Peil.Natuur en Techniek, het peilingsonderzoek van de onderwijsinspectie dat in schooljaar 2015/2016 is uitgevoerd naar de kerndoelen op dit terrein. 

Nieuw online magazine over aanpakken lerarentekorten

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft een nieuw online magazine uitgebracht over het aanpakken van het lerarentekort. Steeds meer scholen kampen met een tekort aan leerkrachten en dat gaan zij op verschillende manieren te lijf. Bijvoorbeeld met: herintreders, invalkrachten, zij-instromers, convenanten met pabo’s en regionale samenwerking. In het nieuwe online themamagazine ‘Gezocht: leerkracht!’ kun je hier meer over lezen. 

Studenten minor ICT naar 3D Makers Zone Haarlem

Begin mei waren de studenten van de minor ICT met ICT-docent Sacha van de Griendt bij 3D Makerzone in Haarlem. Op de plek waar normaalgesproken startups en zzp’ers werken aan 3D-producten, verzorgden Techport, Het Sterrencollege, Het Nova College en De Technische School Velsen workshops met techniek.

Inhoud syndiceren