Nieuw online magazine over aanpakken lerarentekorten

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft een nieuw online magazine uitgebracht over het aanpakken van het lerarentekort. Steeds meer scholen kampen met een tekort aan leerkrachten en dat gaan zij op verschillende manieren te lijf. Bijvoorbeeld met: herintreders, invalkrachten, zij-instromers, convenanten met pabo’s en regionale samenwerking. In het nieuwe online themamagazine ‘Gezocht: leerkracht!’ kun je hier meer over lezen. 

Studenten minor ICT naar 3D Makers Zone Haarlem

Begin mei waren de studenten van de minor ICT met ICT-docent Sacha van de Griendt bij 3D Makerzone in Haarlem. Op de plek waar normaalgesproken startups en zzp’ers werken aan 3D-producten, verzorgden Techport, Het Sterrencollege, Het Nova College en De Technische School Velsen workshops met techniek.

Post-hbo-opleiding iCOACH ontvangt CPION-registratie

Eind april heeft het bestuur van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO) besloten over te gaan tot registratie van de door Inholland Academy verzorgde post-hbo opleiding iCOACH. Als gevolg van dit besluit ontvangen deelnemers bij succesvolle afronding van deze opleiding vanaf nu een officieel erkend CPION-diploma. Daarnaast wordt men opgenomen in het Abituriënten-Register van SPHBO. De beoordelingscommissie is van mening dat de post-hbo-opleiding iCOACH een belangrijke bijdrage kan leveren om ICT succesvol te implementeren in schoolorganisaties.

Ukelele-les pabo Haarlem

Studenten van de pabo Inholland Haarlem maakten afgelopen maand kennis met het bespelen van de ukelele in een speciale workshop.

200ste keer 'De Staat van het Onderwijs'

Op 12 april 2017 is voor de 200ste keer de ‘Staat van het Onderwijs’ verschenen. Hierin beschrijft de onderwijsinspectie wat er goed gaat en wat er beter kan in het onderwijs. Dit jaar constateert de Inspectie van het Onderwijs dat het Nederlandse onderwijs te veel talenten van leerlingen en studenten onbenut laat. Dit wordt deels veroorzaakt door te grote verschillen tussen scholen. Ook de vorig jaar geconstateerde kansenongelijkheid tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders blijft een rol spelen.

Themaweek Kunst en erfgoed, Haarlem pabo-2

Studenten van Inholland pabo Haarlem jaar twee hadden afgelopen periode een themaweek rondom kunst en erfgoed. In dat kader werd een tocht gemaakt langs Haarlemse beelden. De studenten presenteerden de achtergronden van deze beelden en dat hebben ze heel kunstzinnig gedaan, zoals op bijgaande foto's te zien is.

Inhoud syndiceren