Woordenschat: 'Ik weet het wel maar ik doe het ...

ToGlo
Auteur(s): Xandra Vennink

Xandra Vennink heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Woordenschat: 'Ik weet het wel maar ik doe het niet'

Obstakels bij woordenschatonderwijs

Hoe komt het dat leerkrachten het belang van woordenschat wel onderkennen maar er weinig mee doen? Leerkrachten willen wel maar, weten niet hoe ze het NT2 onderwijs in hun klas moeten aanpakken. Veel leerkrachten hebben tijdens hun opleiding wel wat lessen gevolgd over NT2 onderwijs, sommige zijn het vergeten en andere hebben het nooit begrepen. Er zijn leerkrachten die het belang van woordenschat onderwijs op een school niet inzien: “We hebben geen woordenschatonderwijs op onze school nodig, daar wij geen NT2 school zijn”, is een uitspraak van een directeur in een verkennend onderzoek van PABO- studenten. Hoe kan dit als 35% van de leerlingen op deze school een allochtone achtergrond heeft?


Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Conclusie

Alle leerkrachten erkennen het belang van woordenschat onderwijs. Het verschil in woordenschat onderwijs op een school waar 65% van de leerlingen autochtoon is, zit hem in het feit dat leerkrachten denken dat die “ene” anders talige leerling wel met de andere leerlingen meeloopt en de Nederlandse taal oppikt in de klas. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat dit niet het geval is. Leerlingen dienen structureel extra “taal” aandacht te krijgen om op deze manier hun achterstand in de woordenschat in te halen. Leerkrachten zijn uitermate gemotiveerd om hun leerlingen verder te helpen. Door te werken met methodes en ervan uit te gaan dat de methode goed woordenschat onderwijs biedt vergeet de leerkracht af en toe zelf na te denken, over hoe hij woordenschat onderwijs aanbiedt. Om te voorkomen dat leerkrachten door de werkdruk, leerlijnen en vergaderingen het belang van woordenschat onderwijs vergeten, dient er materiaal ontwikkeld te worden voor bijscholing die in het kader van de Wet BIO kan worden toegepast.

Een feit blijft dat: 
Woordenschat in het onderwijs maakt leerlingen van “boven” wijs!