Het onbegrijpelijke verhaal van de verhaaltjessommen

ToGlo
Auteur(s): Andrea Plum

Andrea Plum heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Het onbegrijpelijke verhaal van de verhaaltjessommen

'De wereld in getallen' met teksten vol twijfelgevallen

Leerkrachten mogen zich prijzen als ze op de hoogte zijn van de didactische hulpmiddelen op het gebied van NT2. Ze mogen zich nog meer prijzen als ze deze hulpmiddelen bij de dagelijkse taallessen toe kunnen passen. Maar hoe houdt men rekening met NT2- verwervers bij het vak rekenen? Nog concreter: hoe kunnen verhaaltjessommen aangeboden worden? In dit artikel gaat de auteur onderzoek doen naar het inzetten van een stappenplan bij NT2-kinderen tijdens het werken met verhaaltjessommen.

Het moge algemeen bekend zijn: NT2- verwervers kunnen geconfronteerd worden met oplossingsproblemen tijdens hun leerprocessen die mede te danken zijn aan hun beperkte woordkennis. Maar heeft deze beperking ook uitwerking op het vaak rekenen? Mijn interesse richtte zich in het bijzonder op de verhaaltjessommen binnen de methode 'De wereld in getallen, groep 7b (2004)'. Zoals het woord al laat vermoeden, bestaan verhaaltjessommen uit een kort verhaal, ingebed in een langer stukje tekst. Mijn vragen waren: Hoe worden deze verhaaltjessommen aangeboden bij de NT2- leerling? Biedt de handleiding van deze methode steun? Is er een stappenplan voor de NT2- leerling die hem helpt bij het uitvoeren, c.q. begrijpen van de verhaaltjessommen? Deze en nog andere vragen wilde ik nader gaan onderzoeken.

In het artikel wordt de lezer geïnformeerd over de rol van de taalvaardigheid bij het oplossen van verhaaltjessommen. Tevens tracht ik een beknopte omschrijving omtrent het aanbod van leerkrachten te kunnen geven die zich richt op de didactische hulpmiddelen tijdens het werken met verhaaltjessommen. Daarnaast zal de lezer geconfronteerd worden met resultaten n.a.v. het methode onderzoek. Uiteindelijk zal het inzetten van een stappenplan voor verhaaltjessommen aan de orde komen met als afsluiting een korte impressie van pre- teaching die zich richt op de verhaaltjessommen.

Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.