Studentadviseurs ondersteunen de Pabo: “Ik houd ...

Het afgelopen studiejaar hebben studentadviseurs Melanie Lentz en Tim Appel een belangrijke rol gespeeld bij de Pabo. In dienst van het domein Onderwijs en Innovatie leverden ze een bijdrage aan de accreditatie van de Pabo en ontwikkelden ze interventies om studentbetrokkenheid te vergroten. “Je loopt tegen dingen aan waarvan je denkt: dat zou best eens anders kunnen.”

Tim Appel rondt binnenkort zijn tweede jaar bij de Pabo in Alkmaar af. Hij maakte na zijn eerste jaar de overstap van voltijd naar deeltijd. Naast zijn studie is hij trainer bij AZ. Melanie Lentz studeert dit jaar af bij Pabo Dordrecht en werkt inmiddels fulltime bij een basisschool in Dordrecht. De Pabo nam hen aan om als studentadviseurs het studenthoofdstuk te schrijven dat een verplicht onderdeel is van het accreditatieproces. Daarnaast ontwikkelden de studenten interventies om studentbetrokkenheid te vergroten. Dit deden ze in samenwerking met het lectoraat Studiesucces.

Betrokkenheid belangrijk
Zowel Tim als Melanie vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij je opleiding en solliciteerden daarom op de functie van studentadviseur. Tim: “Ik had ideeën voor vernieuwingen bij de Pabo en dacht in deze rol invloed uit te kunnen oefenen.” Behalve studentadviseur werd hij ook lid van de curriculumcommissie. Melanie zat in de opleidingscommissie toen ze over de nieuwe rol hoorde: “Ik zeg altijd: je mag pas klagen als je er wat aan gedaan hebt. Ik merkte dat de opleidingscommissie meer een adviserend orgaan is, maar ik houd ervan dingen te verbeteren en echt zichtbaar te maken. Studentadviseur leek me daarom iets voor mij, want hier zou ik echt iets mee kunnen bereiken.”

Mening studenten
De eerste opdracht was een studenthoofdstuk schrijven als onderdeel van de accreditatie van de Pabo. Hierin moet de mening van de studenten over de opleiding worden verwoord. Tim: “Dit hebben we echt zelf geschreven, er zijn geen dingen aan veranderd.” Melanie beaamt dit: “De inhoud lag echt bij ons.” Hoe zijn ze te werk gegaan? Tim: “We hebben een enquête gemaakt en die verstuurd aan alle studenten van alle varianten binnen Pabo Inholland. De respons was 21%, redelijk gespreid onder alle varianten en locaties. We stelden vragen als: wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van de lessen? Sluiten de lessen goed aan bij de praktijksituatie? Wat vind je van de handleidingen?” Melanie: “De enquête hebben we geanalyseerd en op basis daarvan hebben we het hoofdstuk geschreven. Bij het maken van de vragen ging ik onbewust wel al denken: zo gaan ze op deze vraag reageren en zo op deze. Ik vond het heel leuk om alle antwoorden terug te lezen. Qua respons vond ik het percentage aan de lage kant. Ik dacht, kom op jongens, vul het gewoon in.”

Voor Melanie hadden de werkzaamheden nog een onverwacht voordeel: “Heel veel dingen die ik in mijn rol van studentadviseur heb gedaan, hebben mij geholpen bij het schrijven van mijn scriptie. Hoe je onderzoek doet en dat verwerkt. Bijvoorbeeld het verwerken van een interview en een enquête in een lopende tekst.”

Interventies ontwerpen
Melanie en Tim haalden een aantal ontwikkelpunten uit de enquête die ze vervolgens bij hun tweede opdracht verder konden uitwerken: het ontwerpen van interventies om studentbetrokkenheid te vergroten. Samen met het lectoraat Studiesucces en op basis van input van focusgroepen van medestudenten kwamen ze met zeven interventies. Daarvan zullen er uiteindelijk zes worden uitgevoerd. Tim: “We zijn nu de eerste stappen aan het zetten om die interventies uit te voeren. Dat geeft veel voldoening.” Tim blijft volgend jaar ook studentadviseur. Daar is Melanie wel blij om, zodat hij in de gaten kan houden of zaken inderdaad doorgevoerd gaan worden. Tim heeft er vertrouwen in: “Er zijn echt ontwikkelingen gaande op basis van de feedback van studenten.”