Inholland stelt bindend studieadvies uit vanwege ...

Hogeschool Inholland geeft graag gehoor aan de oproep van het ministerie van OCW om het afwijzend bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Inholland stelt, net als alle andere hogescholen, het geven van een afwijzend BSA uit tot het eind van het tweede studiejaar (collegejaar 2020/2021). Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur van Inholland: “De Onderwijs- en examenregeling (OER) geeft ons die ruimte en de bijzondere omstandigheden maken dit noodzakelijk. Inholland is blij dat de minister van OCW deze aanpak steunt. Zo helpen we studenten die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus.”

"Het is fijn dat we met deze maatregel onze eerstejaars ruimte kunnen geven en de mogelijke stress die gekoppeld is aan het BSA kunnen opheffen”, geeft Jet de Ranitz aan. “Deze crisis raakt iedereen binnen onze hogeschool. We doen onze best om online zo goed mogelijk door te gaan met ons werk, maar dat is niet met alles mogelijk. We inventariseren alle moeilijkheden die studenten ontmoeten door de crisis. En dat geldt ook voor ouderejaars. We zijn al begonnen met het vinden van oplossingen en gaan daar mee door. Deze maatregel is een eerste goede stap.”

Naast het uitstellen van het afwijzend BSA is ook afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni 2020. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. De Ranitz: “Studiekiezers die hun belangstelling voor Inholland al hebben laten merken, zullen wij hiervan op de hoogte stellen. We stellen voor hen digitale alternatieven voor studiekeuze-activiteiten ter beschikking.” 

We communiceren begin volgende week wat dit betekent voor onze studenten. 

Bron: Inholland.nl