Nu ook bij Pabo Den Haag: vakspecialist muziek ...

Vanaf nu kun je ook bij Pabo Den Haag al tíjdens je studie de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek volgen, net als bij Pabo Dordrecht, Rotterdam en Haarlem. Doorlopen de studenten de opleiding succesvol dan ontvangen ze bij het afstuderen niet alleen hun bachelordiploma, maar ook een getuigschrift Vakspecialist muziek.

In de praktijk
In de praktijk houdt dit in dat studenten tijdens het tweede en derde studiejaar extra muzieklessen volgen en ook tijdens de stage meer aandacht gaan besteden aan muziek. Voor hun toekomstige werk betekent het, dat ze naast hun inzetbaarheid als leerkracht, ook inzetbaar zijn als muziekcoördinator, als coach om collega’s te ondersteunen bij het geven van muzieklessen en als vakspecialist om in alle klassen muzieklessen te verzorgen.

Vakspecialist muziek
De stichting Méér Muziek in de Klas pleit voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Bekende Nederlanders schenken als ambassadeur extra aandacht aan het vak muziek in het basisonderwijs. Ook de Pabo van Inholland draagt zijn steentje bij, want structureel muziekonderwijs kun je alleen bereiken als de leerkrachten van de toekomst met voldoende bagage zijn uitgerust om dit muziekonderwijs te kunnen geven. Dat doet de Pabo al met bijvoorbeeld koorlessen en een themadag muziek. Ook zijn er liedbegeleidingscursussen op piano en gitaar. Maar nu bestaat er dus ook voor studenten de unieke mogelijkheid om al tíjdens hun bachelor de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek te volgen.