Nieuw bij de Master Leren en Innoveren: workshops ...

“Wat zijn jullie verwachtingen van deze workshop?”, zo start oud-docent van de Pabo Jan Halin de workshop Academisch Schrijven voor studenten van de Master Leren en Innoveren. “Hulp bij het structureren”, is een van de reacties. En dat is precies waar Jan Halin mee aan de slag gaat.

Studenten van de Master Leren en Innoveren zijn vakmensen uit het onderwijs, maar schrijven is ook een vak. En academisch schrijven is weer een vak apart. In de dagelijkse praktijk als docent heb je hier niet snel mee te maken, maar het is wel een belangrijke vaardigheid die je nodig hebt bij de master. Er is onder de studenten een duidelijke behoefte aan hulp en daarom biedt de master dit studiejaar naast het reguliere lesprogramma tweemaal een workshop Academisch Schrijven aan.

Belang van schrijfonderwijs
Tijdens de workshop vertelt Jan Halin over het belang dat hij hecht aan goed schrijf- en leesonderwijs. Inmiddels is hij met pensioen, maar tijdens zijn werkzame leven heeft hij hier zo goed mogelijk aan proberen bij te dragen. Tot zijn pensioen was dat in de rol van Pabo-docent. En nu doet hij dat dus nog steeds, onder andere door het geven van deze workshop over academisch schrijven: “Je moet in staat zijn om over je vak te kunnen schrijven.”

Feedback vooraf
Vooraf aan de workshop heeft Jan aan de deelnemers een stuk tekst gevraagd. Zo kon hij alvast een beeld krijgen van de schrijfvaardigheid van de studenten. De studenten waren hier blij mee: “Fantastisch dat we feedback konden krijgen op een stuk tekst.”
Toepasselijk voor de tijd van het jaar geeft Jan aan dat veel van de studenten moeten oppassen geen kerstboom van hun tekst te maken. “Je moet wel een boom van je tekst maken, maar zonder al die overbodige versieringen.” De studenten krijgen veel praktische tips op om dit voor elkaar te krijgen. Onder andere met een uitleg van de verschillende structuren waarmee je een tekst kunt opbouwen, waarbij die voor academische teksten het meest diepgaand is.

Blijven oefenen
Ook geeft Jan handvatten om te blijven oefenen na de workshop. Want schrijven leer je door te schrijven. Hij moedigt studenten aan regelmatig voor collega’s te schrijven. Ook moedigt hij aan om de opbouw van artikelen uit vaktijdschriften te bestuderen. Tijdens de workshop heeft hij de studenten dit al laten doen met meegebrachte vaktijdschriften.
Als Jan na afloop vraagt wat de studenten van de workshop vonden, is iedereen positief en vol energie om aan hun stukken verder te schrijven of deze zelfs helemaal te herschrijven. “Ik ga helemaal opnieuw beginnen!”, klinkt het gemotiveerd.