Vier Pabo-studenten genomineerd voor de ...

Elk jaar wordt de OnderwijsTopTalentPrijs uitgereikt. Dit jaar waren er maar liefst vier genomineerden van de Pabo van Hogeschool Inholland: Talitha Jacobs, Tess Koelman, Debbie van Noorloos en Chantal Noppert. De prijs werd begin oktober uitgereikt en al kregen onze Pabo-studenten die uiteindelijk niet, de nominatie was al een prijs op zich! Na afloop spraken we Chantal Noppert over wat de nominatie voor haar betekende.

Chantal (foto) was genomineerd met haar afstudeerproject waarin ze onderzoek deed naar de executieve functie ‘volgehouden aandacht’ bij kleuters. Chantal: ‘De nominatie had ik niet zien aankomen. Uit de feedback die ik van mijn onderzoeksbegeleiders kreeg, wist ik wel dat dit het beste was dat ik op de opleiding had gedaan. Maar ik vond veel afstudeerprojecten goed, daarom vond ik de nominatie echt een eer.’

Onderzoek bij kleuters
Chantal startte in 2015 als voltijdstudent aan de Pabo van Hogeschool Inholland Haarlem. Voor haar afstudeerscriptie deed ze literatuur- en praktijkonderzoek op twee scholen voor speciaal basisonderwijs. Ze onderzocht hoe kleuterleerkrachten met leerlingen met ontwikkelingsproblematiek kunnen werken aan de ontwikkeling van de executieve functie ‘volgehouden aandacht’. Uit haar onderzoek kwamen verschillende handvatten naar voren die een duidelijk (en meetbaar) positief effect hebben op de concentratie en volgehouden aandacht van de leerlingen.
Chantal werkt inmiddels in Amstelveen in het speciaal basisonderwijs en staat voor kleutergroepen. ‘Omdat mijn afstudeerproject op kleuters was gericht, kan ik de uitkomsten hiervan goed inzetten. De directie heeft dit ook aan mij gevraagd. Nu kan ik de langdurige effecten van de handvatten uit mijn onderzoek gaan meten.’

Mooie herinnering
De uitreiking was voor Chantal een bijzondere gebeurtenis. ‘Dat blijft een mooie herinnering. Op de informatiemarkt was het erg leuk om de afstudeerprojecten van de andere genomineerden te bekijken. Ik heb daarnaast veel mensen gesproken en contacten gelegd voor later.’