Nieuwe opleiding: Associate degree Pedagogisch ...

Hogeschool Inholland Den Haag ontwikkelt een nieuwe tweejarige hbo-opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional. Deze Associate degree is bedoeld voor onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers die meer willen, maar er tegenop zien een vierjarige hbo-opleiding te volgen.

Het is de bedoeling dat onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers die al een tijdje in het onderwijs of de kinderopvang werken zich kunnen gaan specialiseren met de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Tijdens deze deeltijdopleiding gaan ze bijvoorbeeld leren ontwikkelingsproblemen te signaleren en hier speel- en leeractiviteiten bij te bedenken of collega’s te coachen op de werkvloer.

Specialisatie kiezen
In het tweede jaar van de opleiding zullen de studenten een specialisatie tot educatief of pedagogisch specialist kunnen kiezen. Als educatief specialist verdiepen ze zich in het uitvoeren van kindplannen of handelingsplannen in het onderwijs en ontwikkelen ze zich in de rol van leraarondersteuner. Als pedagogisch specialist verdiepen studenten zich in het coachen van collega’s en in het schrijven en uitvoeren van kindplannen. Deze studenten ontwikkelen zich in de rol van pedagogisch coach en kindmentor.
Na de opleiding kunnen de studenten aan de slag in het brede educatief pedagogisch werkveld voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Ze kunnen onder andere talenten van kinderen centraal stellen en de begeleiding hierop aansluiten, problemen in de ontwikkeling van kinderen signaleren en kindplannen opstellen en uitvoeren en pedagogisch beleid naar de werkvloer vertalen.

Informatiebijeenkomst
De opleiding start onder voorbehoud in februari 2020 in Den Haag. Dit is afhankelijk van de accreditatie door de NVAO. Belangstellenden houden we op de hoogte en nodigen we van harte uit op de informatiebijeenkomst 1 oktober bij Hogeschool Inholland Den Haag, van 19.00 tot 20.30 uur. Opgeven voor de informatiebijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar adpep.denhaag@inholland.nl. Ook als je op hoogte wil worden gehouden van de start van de opleiding kun je naar dit adres mailen. Meer informatie vind je hier.