Master Leren en Innoveren reikt zeven nieuwe ...

Zeven studenten kregen 11 april hun diploma voor het succesvol afronden van de Master Leren en Innoveren. De master leidt docenten op om als voortrekkers te fungeren op het gebied van innovatie en professionalisering. Dit soort voortrekkers kan ieder onderwijsteam goed gebruiken, bijvoorbeeld om activerend onderwijs vorm te geven. 

Alumni van de Master Leren en Innoveren zetten zich in om een lerende cultuur in hun organisatie te bevorderen. Goed onderwijs vraagt werken vanuit een gezamenlijke visie om deze vervolgens te vertalen naar nieuwe curricula, leerlijnen en modules. Maar daarna volgt de implementatie en dat vraagt weer andere kwaliteiten van docenten. De Master Leren en Innoveren leert docenten daarom innovatieprocessen vorm te geven als een gezamenlijk leerproces.

De studenten leren om kritisch te reflecteren op trends in het vakgebied en processen in de organisatie en praktijkvraagstukken te identificeren en te verhelderen. Daarbij leren ze wetenschappelijke en ervaringskennis vertalen naar oplossingen. Dit gebeurt nadrukkelijk samen met collega’s en andere betrokkenen. Zo werken ze aan de vormgeving en uitvoering van een breed gedragen visie, missie en beleid op het gebied van leren.

Leergemeenschappen vormen

Voor Inholland-opleidingen is de Kwaliteitsafspraak [link toevoegen naar artikel hierover] een goede reden om ervoor te zorgen dat in een opleidingsteam iemand de Master Leren en Innoveren volgt of heeft gevolgd. Immers, we willen activerend onderwijs, waarbij de beroepspraktijk wordt betrokken. 

Het liefst vormen opleidingen samen met hun beroepspraktijk een leergemeenschap, waarbij het ontwikkelen van de student tot beroepsbeoefenaar het uitgangspunt is. Daarbij zijn beroepsvraagstukken, beroepstaken en beroepsproducten uitgangspunten voor het curriculum en is technologie ondersteunend aan het leren, de interactie en de communicatie.

In combinatie met het nieuwe leermanagementsysteem Moodle liggen hier grote uitdagingen en kansen voor Inholland-opleidingen om het leren van de student te activeren en te ondersteunen. Dit vraagt wel een bewust ontwerp en implementatie van curricula, waarbij onderwijskundige en veranderkundige kennis geboden is. Kortom: het vraagt om kennis die je leert bij de Master Leren en Innoveren.

Interesse? Bekijk onze opleiding.