Vanaf september 2019: de muzische pabo

Pabo-studenten van Hogeschool Inholland Dordrecht, Rotterdam en Haarlem kunnen vanaf september 2019 al tijdens hun studie de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek volgen. Bij het afstuderen ontvangen ze dan niet alleen hun bachelordiploma, maar ook een getuigschrift Vakspecialist muziek.

De stichting Méér Muziek in de Klas pleit voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Bekende Nederlanders schenken als ambassadeur extra aandacht aan het vak muziek in het basisonderwijs. Ook de Pabo van Inholland draagt zijn steentje bij, want structureel muziekonderwijs kun je alleen bereiken als de leerkrachten van de toekomst met voldoende bagage zijn uitgerust om dit muziekonderwijs te kunnen geven. Dat doet de Pabo al met bijvoorbeeld koorlessen en een themadag muziek. Ook zijn er liedbegeleidingscursussen op piano en gitaar. Per 1 september 2019 komt er daarnaast voor Pabo-studenten in Dordrecht, Rotterdam en Haarlem de unieke mogelijkheid om al tíjdens hun bachelor de post-hbo opleiding Vakspecialist muziek te volgen en de muzische Pabo te doen.

Muzische Pabo in de praktijk

De muzische Pabo houdt in dat studenten tijdens het tweede en derde studiejaar extra muzieklessen volgen en ook tijdens de stage meer aandacht gaan besteden aan muziek. Voor hun toekomstige werk betekent het, dat ze naast hun inzetbaarheid als leerkracht, ook inzetbaar zijn als muziekcoördinator, als coach om collega’s te ondersteunen bij het geven van muzieklessen en als vakspecialist om in alle klassen muzieklessen te verzorgen.