Beleidsdocument omgang met beeldmateriaal op de Pabo ...

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Inholland meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van onze studenten en uw leerlingen goed te beschermen. In dit beleidsdocument wordt uitgelegd op welke wijze de Pabo omgaat met beeldmateriaal, de beveiliging van de bestanden organiseert en welke afspraken er met studenten en docenten rondom het omgaan met beeldmateriaal zijn gemaakt.

BijlageGrootte
Beleid Pabo Inholland omgang met beeldmateriaal (AVG).pdf134.46 KB