Ideeën voor een laatste column…..

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Column, geheel bestaand uit ideeën voor toekomstige onderwerpen. (Idee ontleend aan Multatuli)

Over mijn eerste jaar in het vak: onderwijzer voor een combinatieklas…blub, blub…praxisshock en over recent ontwikkelde inductieprogramma’s.

Over De Springplank in Oegstgeest waar ik als erkend dienstweigenaar tegen soldij het ambacht geleerd heb.

Over mijn grootste groep van 39 leerlingen met een geweldige sociale cohesie waarin we lief en leed w.o. de zelfdoding van een zus van een leerlinge, konden delen.

Over Daan Schuurmans, Stine&Lotte Jensen, Pieter van de Wielen een paar van de vele leerlingen die ik heb weten te inspireren en ruimte heb gegeven voor de ontwikkeling van hun talenten.

Over de leerlingen die bij andere collega’s hun talenten hebben ontdekt.

Over het starten van een nieuwe school samen met ouders, een leer- en leefgemeenschap : samen op weg naar een hoopvolle toekomst vanuit idealen.

Over Mark van 12 en Erik van 10 die omgekomen zijn in het verkeer en hoe wij als schoolgemeenschap geprobeerd hebben het verdriet te delen.

Over ouderbetrokkenheid, ouders als partners; over de eerste ouderraad die elkaar nog jaarlijks ontmoeten al meer dan 25 jaar.

Over lesgeven aan kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden en creatief manieren vinden om taalplezier te laten ontstaan.

Over veel betrokken en enthousiaste collega’s die altijd bereid waren om horizonnen te verleggen, omdat ze van kinderen houden.

Over inzichten en uitzichten dat de essentie van onderwijzen is leerlingen/studenten/collega’s verleiden tot leren.

Over de rijkdom van jeugdliteratuur en de passie voor lezen met ouders en collega’s te ontwikkelen en te verdiepen.

Over leraren, schoolleiders die de durf hebben om op te staan tegen de achterdocht van bestuurders en de overheid die denken dat onderwijs beter wordt door leerlingen te framen in toetsbatterijen.

Over leraren die cynisch geworden zijn, die moe worden ‘van zoveel leven’ van een groep.

Over het opleiden van toekomstige collega’s tot leer- en nieuwsgierige professionals.

Over het opleiden van schoolleiders tot morele leiders die de dialoog zoeken.

Over duurzame samenwerking van pabo docenten en leraren basisonderwijs in leergemeenschappen.

Over 1 en 1 in het onderwijs 3 is, over verbeelding, over jong-leren, over de kleine en grote spelende mens.

Over …….nog zoveel andere onderwerpen. Bart Jan, de illustrator van elke column, en ik zouden nog jaren door kunnen gaan. Nog zoveel onderwerpen liggen op de plank en dienen zich aan. Dit is toch echt onze laatste column. Dat nieuwe columnisten en kunstenaars jullie mogen inspireren en tot nadenken mogen stemmen.

"Twee zielen, zoveel gedachten" - Bart Jan Bakker