Subsidieregeling opleiding Cultuurbegeleider primair ...

Het ministerie van OCW biedt vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider. Deze subsidie is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van leerkrachten op dit gebied meer toegankelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt. 

De subsidie kan vanaf september bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en loopt van 2017 tot 2021.

De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven, waaronder Inholland Academy. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300,- en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus Intern Cultuurcoördinator succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen. 

Meer informatie over de Opleiding Cultuurbegeleider op de website van het LPNPO (Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs) en bij Inholland Academy