Opleiding Kindercoach in het onderwijs ontvangt ...

Eind mei heeft het bestuur van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO) besloten over te gaan tot registratie van de door Inholland Academy verzorgde post-hbo-opleiding Kindercoach in het onderwijs. Als gevolg van dit besluit ontvangen deelnemers bij succesvolle afronding van deze opleiding vanaf nu een officieel erkend CPION-diploma. Daarnaast wordt men opgenomen in het Abituriënten-Register van SPHBO. Ook is de opleiding gevalideerd door Registerleraar.nl voor 329 registeruren.  

Toetsingscommissie
De toetsingscommissie prijst de opleiding om de opbouw, inzet en veelheid aan coöperatieve werkvormen, de gerichtheid op samenwerken en het samen leren. Zij ondersteunt de opleiding van harte, omdat deze passend is binnen deze tijd, relevant voor het werkveld en gericht op persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht in het primair onderwijs.
 
Wat leert men tijdens de opleiding Kindercoach in het onderwijs?
Na afloop van de opleiding kunnen deelnemers als kindercoach in het onderwijs kinderen, ouders en collega’s benaderen vanuit stilte en zelfinzicht en begeleiden op verschillende niveaus. Een kindercoach in het onderwijs kan het kind ondersteunen in z’n eigen kracht te komen. Het kind is dan in de gelegenheid om uitdagingen aan te gaan en heeft de ervaring dat dit gebeurt vanuit een verbinding met zijn of haar persoonlijke kracht. 
 
Meer informatie?
De post-hbo-opleiding Kindercoach in het onderwijs start in oktober 2017 met een nieuwe groep op de Inholland-locaties Alkmaar, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. Bezoek voor uitgebreide opleidingsinformatie de website van Inholland Academy.