Peil.Natuur en Techniek: niveau afgelopen jaren ...

De kennis van basisschoolleerlingen op het gebied van biologie en natuurkunde en techniek is ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Dit blijkt uit Peil.Natuur en Techniek, het peilingsonderzoek van de onderwijsinspectie dat in schooljaar 2015/2016 is uitgevoerd naar de kerndoelen op dit terrein. 

Het nieuwsbericht van de inspectie meldt dat uit het onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen: niet alleen in hun kennis, maar ook in de mate waarin leerlingen ontwerp- en onderzoeksvaardigheden beheersen. Laagvaardige leerlingen vinden ontwerpvaardigheden bijvoorbeeld nog (heel) moeilijk, terwijl hoogvaardige leerlingen al deze vaardigheden goed beheersen. Het gaat daarbij  om het analyseren aan welke eisen een ontwerp moet voldoen en dit onderwerp uitvoeren, testen en eventueel aanpassen. De verschillen in leerprestaties lijken vooral samen te hangen met (algemene) leerlingkenmerken en niet of nauwelijks van de aanpak van de school zoals in dit onderzoek gemeten.

Sinds 2014 voert de inspectie de regie over periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. Jaarlijks vinden er twee peilingen plaats over leergebieden die in de kerndoelen genoemd zijn. Naast Natuur en Techniek is in schooljaar 2015/2016 ook een onderzoek uitgevoerd naar het onderwijs in Kunstzinnige oriëntatie.

Lees het hele nieuwsbericht en download het onderzoek hier.