Nieuw online magazine over aanpakken lerarentekorten

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft een nieuw online magazine uitgebracht over het aanpakken van het lerarentekort. Steeds meer scholen kampen met een tekort aan leerkrachten en dat gaan zij op verschillende manieren te lijf. Bijvoorbeeld met: herintreders, invalkrachten, zij-instromers, convenanten met pabo’s en regionale samenwerking. In het nieuwe online themamagazine ‘Gezocht: leerkracht!’ kun je hier meer over lezen. 

 
Onderwerpen die in het magazine zoal aan bod komen:
  • wat scholen allemaal ondernemen om voldoende goed opgeleide leraren te werven en aan zich te binden;
  • hoe lesgeven voor zij-instromer Guido precies uitpakt zoals hij hoopte;
  • hoe herintreders, volgens P&O’er Tom Dolleman en herintreder Alex van der Werf, helpen het lerarentekort te verzachten;
  • juf Kiet en hoe zij na 42 jaar nog steeds met veel passie voor de klas staat.

Lees hier het magazine.