Slootjes springen

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Het land heeft gekozen, de periode van slootjes springen van de partijen is begonnen. De kievit en andere weidevogels zijn aan het broeden. Boeren zijn gevraagd om de nesten niet weg te maaien, gun vogels nakroost. Koester de piketpaaltjes rond de nesten, opdat nieuw leven kansen krijgt. Inmiddels heeft de informateur tientallen brieven van organisaties ontvangen om het belang van hun polder en piketpaaltjes onder haar aandacht brengen. 

Polderen veronderstelt met elkaar in overleg treden en ‘zij’ zien als partners. 
Als elkaar ruimte gegund wordt, dan krijgt de ‘wij-polder’ een kans. Tussen ‘Ik-polders’ wordt de sloot te breed om te springen, blub blub, blub.
 
De uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien, vragen om durf om over slootjes te springen. Als de school, als leraren en ouders elkaar zien en ontmoeten als partners, dan krijgen kinderen een beter nest en meer vliegkracht. De vrijblijvendheid voorbij, want gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor goed onderwijs, elke partner met een eigenstandige rol. 
 
Kort geleden heb ik een workshop verzorgd op een basisschool in Rotterdam Zuid over het belang van praten met kinderen en (voor)lezen. De avond werd mede geleid door Cemile Sezer -van de gelijknamige organisatie- die bijzonder actief onder andere opvoedings- en schoolondersteuning biedt, sociale cohesie op wijkniveau bevordert. Cemile Sezer sprak gepassioneerd ouders aan op hun inzet en betrokkenheid bij het onderwijs en wat dat betekent voor de opvoeding thuis. Wat een inspirerende ondersteuning van zowel ouders als het team, een krachtig appèl op partnerschap!
 
Het hbo staat voor de uitdaging om zich veel duidelijker te verbinden met het werkveld. Durf over de sloot te springen! Op de pabo’s in Den Haag en Rotterdam wordt  het partnerschap vervoegd in het project Versterking Samenwerking. Collega’s van basisscholen en de pabo leren en werken samen in leergemeenschappen. De samenwerking resulteert in aanpassingen van het curriculum, themabijeenkomsten van en met het werkveld en studenten; een inductieprogramma. Kortom: we ervaren partnerschap, door het springen over ons ‘ik’, uit onze ivoren torens met als opbrengst het ontstaan van een cultuur van samen leren. 
 
‘Zij als wij’: slootjes springen, opdat leerlingen en studenten meer vliegkracht krijgen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de lesvoorbereiding

 
Bart Jan Bakker