Pabo Dordrecht en PCBO BR ondertekenen Keurmerk ...

 

Dinsdagmiddag 4 april jl. hebben Ad Dogger, bestuurder PCBO Barendrecht / Ridderkerk en Albert van de Ree, teamleider pabo Inholland Dordrecht, het certificaat Keurmerk Opleidingsschool ondertekend. Hiermee is vastgelegd dat de twee schoolorganisaties tot nog nauwere samenwerking  komen.  

PCBO BR is de eerste schoolorganisatie van primair onderwijs waar de pabo van Inholland Dordrecht nu  afspraken mee heeft gemaakt voor verdergaande samenwerking. Binnenkort zullen we ook bij PIT Zwijndrecht tot ondertekening overgaan.