Whitepaper 'Op weg naar de onderzoekende ...

Symen van der Zee heeft namens Tech Your Future een whitepaper geschreven met als titel: De onderzoekende pabo: op weg naar de realisatie van effectief en duurzaam W&T onderwijs voor toekomstige leraren. Voor alle lerarenopleiders die betrokken zijn bij de nieuwe of vernieuwde modules voor W&T in het curriculum is dit relatief beknopte en overzichtelijk ingedeelde whitepaper interessant.

Vanuit TechYourFuture is een onderzoeksproject gestart naar de onderzoekende pabo's, om antwoord te kunnen geven op de vraag: 'Hoe kunnen pabo-studenten voorbereid worden op het ontwerpen en verzorgen van effectief onderwijs in Wetenschap & Technologie?' Om hierop antwoord te geven zijn zowel een zestal good practices van verschillende pabo's als de resultaten van wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd. 
 
TechYourFuture is een expertisecentrum voor onderwijs in bèta en technologie. TechYour Future wil ervoor zorgen dat uiteindelijk vier van de tien jongeren bewust kiezen voor een techniekopleiding en daarna ook daadwerkelijk in de technische sector gaan werken.
 
Symen van der Zee is lector ‘Wetenschap & Techniek in het onderwijs’ bij Saxion Hogescholen.