Kiezen!

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin
Bent u een zwevende kiezer? Er moeten - naar de media melden - meer kiezers zweven dan er vogels vliegen in het vroege voorjaar van 2017. Uit de lucht schieten die zwevers, er valt echt wat te kiezen!
‘Twitter democratie’, populistische oplossingen als maatschappelijke dienstplicht, streng straffen, tegen pluraliteit: eigen volk eerst, tegen ‘de elite’: struisvogelgedrag. En met de kop in het zand ontken je de veelstemmigheid en complexiteit van het leven. ‘We zijn daarin allen gelijk dat we allemaal verschillend zijn’ (Hannah Arend). 
 
Simpele oplossingen bestaan niet, dat ervaren wij elke dag op alle niveaus van het onderwijs. Met de kennis (evidence informed) en in professionele dialoog met elkaar verkennen van aanpakken, deze uitproberen en evalueren. Leraren mogen enkel ‘zweven’ in het perspectief van de professionele dialoog gericht op aanpakken van en handelen in complexe situaties.
 
Leraren moeten onvoorwaardelijk kiezen voor geloof en vertrouwen in talenten van leerlingen, studenten. Vertrouwen vertaalt zich onder andere in het hebben van hoge verwachtingen. Dit draagt eraan bij dat leerlingen méér en beter leren (http://wij-leren.nl/rosenthaleffect-verwachtingen-leeropbrengsten.php). Vertrouwen is een werkwoord dat we met elkaar in dialoog moeten vervoegen. Vertrouwen schenken vereist altijd een sprong, a leap of faith. Wanneer je iemand vertrouwt, heb je echt hoop dat wat je gezamenlijk doet, gaat lukken en daarmee ontstaat een band (relatie). En dat vormt de basis voor competentie-ontwikkeling en versterking van autonomie.  En…..het kan en het werkt: kiezen voor geloof en vertrouwen in talent(ontwikkeling). 
 
Neem kennis van Rotterdam Vakmanschap, een inspirerend initiatief van filosoof Henk Oosterling. ‘Niet chillen, maar eco-sociaal skillen’. In 2007 gestart op een multiculturele basisschool en wegens succes wordt de aanpak uitgerold over de stad. De leerlingen krijgen naast het reguliere aanbod judoles, kookles, tuinles en filosofie. Onderzoek laat zien dat de sociaal-emotionele ontwikkeling flink verbeterd is, leerlingen zijn makkelijker aan te spreken, staan evenwichtiger op hun benen, kunnen beter argumenteren en na een enorme achterstand scoort de school op de Cito-toetsen nu boven het landelijk gemiddelde. ‘Niet met sancties en ook niet curatief of preventief, maar potentief werken: inzetten op skills of talentontwikkeling’. 
 
De uitdagende complexiteit van ons vak komt ook prachtig naar voren in de NPO-serie DREAM SCHOOL. Pittige schoolverlaters krijgen les van bekende Nederlanders (aan hen kan je zien dat leraar zijn echt een ambacht is!).  Rector Eric van ’t Zelfde en voormalig oud-kickbokser Lucia Rijker blijven, met alle twijfels, geloven in de talenten van deze leerlingen. Zo hoopvol!
 
Kies onvoorwaardelijk voor vertrouwen ‘als een lichtheid in mij ademend’ (Hans Andreus). Wat een keuze!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zwevende kiezer zoekt een plek om te landen. 
Bart Jan Bakker