Voor altijd 'jong'

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Het thema van de Kinderboekenweek 2016 is ‘Voor altijd jong…over opa’s en oma’s’. Veel babyboomers staan voor de klas: wordt het onderwijs door hen met hun ervaring en wijsheid verrijkt en wordt het daardoor verreikend?

Kom jij ze tegen: oudere juffen en meesters, collega’s die in hun geest jong gebleven zijn, nieuws- en leergierig, die genieten van spelen met leerstof en kinderen / studenten?  Zodra het over leren van leerlingen gaat, zie je twinkeling in hun ogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudere collega die een vraagbaak is voor jongere collega’s en hen leert om goed te observeren en minder vlast op toetsen. De prettig-kritisch oudere collega die het team en schoolleider probeert af te houden van de onderwijshypes en wijst op wat de essentie is van het ambacht: wordt het leren door…..bevorderd? Bij twijfels….laten we koersen op ‘hevigheid van leren’ (Leeflang)! Cynisme is hem/haar vreemd, omdat spelen en verbeelding levend zijn en inspireren. Ik denk bijvoorbeeld aan meester Toshiro Kanamori van de prachtige documentaire 'De Japanse levensles': kinderen leren samen gelukkig te worden.

Ik zie deze passie in de  oudere collega’s als studenten van de master Leren en Innoveren. Bijzonder leer- en nieuwsgierig, kennis en  ervaringen willen delen en verbeelding ruimte durven geven over goed onderwijs. Ik ervaar die passie in collega’s betrokken in het project Samen Leren, collega’s van opleidingsscholen en de pabo die in leergemeenschappen met elkaar werken aan nog beter (opleidings)onderwijs.

Veel oudere collega’s, maar nog zo ‘jong’ van geest: spelende oudere jongeren!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three,…. two,…. one,..going to the moon someday
Bart Jan Bakker