Nieuwsbrief 'Onderwijs Maak Je Samen' over ...

Het team van Onderwijs Maak Je Samen gaat in een speciale editie van haar nieuwsbrief in op de overgang naar groep 3. Aan het eind van groep 2 wordt regelmatig de vraag gesteld of het kind klaar is voor groep 3. Volgens staatssecretaris Dekker (2016) moeten we die vraag omdraaien: is groep 3 klaar voor het kind? Dekker pleit ervoor de overgang van groep 2 naar groep 3 makkelijker te maken. Hoe kunnen we de kloof tussen het speelse kleuteren en het schoolse leren in groep 3 verkleinen? Want het is niet òf spelen òf leren, het is spelenderwijs leren, ook in groep3.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: kansen om een krachtige leeromgeving te creëren en tien tips voor een beredeneerd taal-, lees- en rekenaanbod. Bekijk de nieuwsbrief op de website van Onderwijs Maak Je Samen.