Certificering en kwaliteit

Certificering en landelijk erkende examens

Twintig van onze langere opleidingen zijn gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Daarmee is de opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. Dit register kan door bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen worden geraadpleegd die getuigschriften willen verifiëren. Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

 

CEDEO-erkenning

Inholland Academy heeft zowel voor haar aanbod open inschrijvingen als de maatwerkprogramma’s, de CEDEO-erkenning verkregen. Hiermee is ons gehele aanbod CEDEO-erkend. CEDEO is een gerenommeerde onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder deelnemers van opleidingen. Om dit hooggewaardeerde certificaat te krijgen, dient ruim 80% van de cursisten zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een aantal instituten heeft deze volledige erkenning voor de open opleidingen en de maatwerktrajecten. 

CRKBO-registratie

Inholland Academy is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod BTW-vrij mogen aanbieden. De in juli 2010 uitgevoerde audit ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel.

Lidmaatschap NRTO

Tevens is Inholland Academy lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO stelt zich tot doel een kwalitatief erkend, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod te realiseren op basis van private bekostiging. Het door Inholland Academy verworven lidmaatschap kan beschouwd worden als een erkenning van die kwaliteit. 

NVAO-accreditatie

 
 
 
 
 
 
 
De Master 'Leren en Innoveren' van Hogeschool Inholland is door het NVAO geaccrediteerd.