Werkveldeducatie maatwerk

MAATWERKOPLEIDINGEN VOOR DE WERKENDE PROFESSIONAL

Steeds meer schoolbesturen en teams van scholen kiezen ervoor om via een incompanytraject de eigen leerkrachten en onderwijsteams verder op te leiden. Uitgangspunt van een traject op maat is dat de professionaliseringsvraagstukken van de bestuurder centraal staan en besproken, afgestemd en uitgewerkt worden in professionaliseringstrajecten die gaan over het innoveren van de eigen onderwijspraktijk op schoolniveau en/of op bovenschoolsniveau. 

Ook cursussen en opleidingen worden door besturen en directeuren primair onderwijs ‘op maat’ ingekocht. Een cursus of een opleiding wordt ingekocht omdat er een eigen handelingsverlegenheid wordt geconstateerd door leerkrachten, teams zich willen bekwamen op een specifiek thema, er vanuit een thema een intern netwerk opgebouwd wordt, besturen mensen willen opleiden om vanuit een relevante deskundigheid en onderzoekende houding een professionele leergemeenschap te vormen. Een cursus of opleiding op maat inkopen doet recht aan deze verschillende invalshoeken m.b.t. het innoveren van het eigen onderwijs op micro-, meso- en metaniveau.

 
Recente en succesvolle maatwerktrajecten zijn onder andere:
 
Adviestrajecten:
· Ondernemend leren als uitgangspunt voor onderwijsontwikkeling
· Supervisietraject voor schoolleiders
· Actief leren en portfolio-ontwikkeling
· Leergemeenschappen die werken 
· Informeel leren en kennisdeling
· Schoolprofilering en werkgroepen
· NT2 en woordenschat
 
Begeleidingstrajecten: 
· Coachen in het primair onderwijs
· Coaching van leerteams
· Critical Friend in ontwikkeling
· Coöperatief werken in de klas
· Rijke leeromgeving en organisatieontwikkeling
· Effectieve communicatie met allochtone ouders
· Verschillende begeleidingstrajecten cultuureducatie op het gebied van drama, beeldende kunst en muziek
 
 
Meer informatie of een persoonlijk advies over deze ‘scholing op maat’:
 
Katrien Zuininga is als opleidingadviseur uw aanspreekpunt. Neem contact met haar op via 06 1144 9854 of katrien.zuininga@inholland.nl.