Master Leren & Innoveren

MASTER LEREN EN INNOVEREN

Het onderwijs is volop in beweging. Kinderen en jongeren moeten worden geprikkeld om te leren, eigen capaciteiten te onderkennen en mooie kanten van kennis en kunde te ontdekken. De kwaliteit van leraren is van doorslaggevend belang voor de leerprestaties van leerlingen. Goed onderwijs bestaat bij de gratie van goede leraren, die geïnspireerd zijn en investeren in hun eigen ontwikkeling, de school en het beroep van leraar. De masteropleiding biedt talentvolle leraren de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot specialist op het gebied van leren en innoveren.

 
De masteropleiding is bedoeld voor ervaren en talentvolle leraren werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs, of het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, die het beste uit zichzelf en het onderwijs willen halen. Hogeschool Inholland biedt de masteropleiding Leren & Innoveren aan in Amsterdam en Den Haag
 
De masterclasses worden (per cohort) aangeboden op één van de locaties van de hogeschool. De onderzoeksdagen en de coaching- en intervisiebijeenkomsten worden aangeboden op je lesvoorkeurslocatie
 
In de master “Leren en Innoveren staan de volgende beroepsrollen centraal:
  • Expert in de uitvoering
  • Innovatief ontwerper
  • Praktijkgericht onderzoeker
  • Teamlid en educatief leider
  • Lerende professional
 
Als 'Master of Education' draag je in bredere kring bij aan school- en onderwijsontwikkeling doordat je binnen je team een voortrekkersrol vervult en als voorbeeld en 'change agent' fungeert bij nieuwe ontwikkelingen in het primaire proces. Je volgt actuele ontwikkelingen en opereert in relevante netwerken. Met jouw expertise kun je vanuit je rol als teamlid en educatief leider de schoolleiding adviseren en een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het beroep van leraar.
 
Voor meer informatie over de opleiding Master Leren en Innoveren en voor inschrijving klik hier of stuur een mail naar master.lereneninnoveren@inholland.nl.
 
 
Docententeam Master Leren en Innoveren