Visie en missie

VISIE
Onderwijs is een prachtig vak waarin leren meer is dan uitsluitend het overbrengen van kennis, het werken aan competenties en het voldoen aan de normen van de inspectie. Werken in het onderwijs gaat over doelen, middelen en resultaten en daarnaast over opvattingen en overtuigingen van de man of de vrouw voor de klas. Deze opvattingen bepalen immers het handelen in de dagelijkse situatie. Zicht krijgen op dat geheel vraagt om een constant leren in en van de praktijk, met elkaar en van elkaar. 
 
MISSIE
“Voor wie leert. Een leven lang.”
De activiteiten van de post initiële opleidingen zijn veelzijdig en afgestemd op verschillende doelgroepen. Daarbij is er één overtuiging, die al onze collega’s bindt: we geloven in de kracht van mensen in het onderwijs als bron voor verbetering en innovatie. 
 
ONS DOEL
De post initiële opleidingen zoals de Master Leren & Innoveren, de Academie voor schoolleiderschap Penta Nova en de opleidingen voor de werkende professional richten zich allemaal op het ontwikkelen van een gunstig leerklimaat voor docenten, studenten en leerlingen. In dit leerklimaat kunnen zij voortdurend aan de verbetering van hun vak werken. Wij ondersteunen hen bij het (verder) ontwikkelen van hun professionaliteit.
 
 

ONZE WERKWIJZE

De post initiële opleidingen maken onderdeel uit van het domein Onderwijs en Innovatie van hogeschool Inholland. Hierdoor zitten zij dicht bij het vuur als het gaat om kennis en inhouden van de pabo’s en de onderzoeksgroepen Teaching, Learning & Technology en Onderwijzen & Leren in diversiteit. De post initiële opleidingen vormen als kennisplatform een spil waar werkveld en opleiding elkaar ontmoeten. Bij alle opleidingen binnen het domein wordt altijd gezocht naar nieuwe manieren om het onderwijs nog beter en effectiever maken. Door middel van onderzoek wordt  het onderwijs versterkt en geactualiseerd.

 
Maatwerktrajecten
In samenwerking met partners uit het onderwijs creëren we opleidingen, trainingen en coachings- en verandertrajecten die mensen en opleidingen versterken. We gaan er hierbij vanuit dat zowel de individuele als collectieve ontwikkeling van de onderwijsprofessionals de schoolontwikkeling bevordert en daardoor dus opbrengsten kent voor studenten en leerlingen in het onderwijs.
 
Actief leren
De collega’s die werken in de post initiële opleidingen zijn betrokken en deskundig en hebben passie voor leren en ontwikkelen. Ze zien leren als een actief proces waarbij zij deelnemers en lerende schoolteams uitnodigen na te denken over hun ‘professionele identiteit’. Om vervolgens stappen te zetten ten behoeve van goed onderwijs voor studenten en leerlingen. 
 
 
ONZE KERNWAARDEN
  • Passie voor leren en ontwikkelen;
  • Leren als actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces;
  • Reflectie op de eigen professionele identiteit, als het hart van professionalisering en professionele ontwikkeling;
  • Continuïteit, dat wat we doen is blijvend en duurzaam;
  • Verbinding, dat wat we doen is in verbinding met het onderwijs als geheel;
  • Toekomstgerichtheid, goed onderwijs voor studenten en leerlingen;
  • Resultaatgericht;
  • Oog voor mensen.