Kennisnet-brochure '125 leerzame apps en ...

Kennisnet brengt 125 goede leerzame apps en websites voor basisschoolleerlingen samen in een gratis brochure. Diverse experts komen in de brochure aan het woord over hoe je de apps en website in de les in kunt zetten.

Kennisnet wil op deze manier leraren inspireren om met apps in de klas aan de slag te gaan. De brochure is ook bedoeld om bestuurders in het primair onderwijs te helpen met hun medewerkers in gesprek te gaan over de kwaliteit van digitale inhoud voor kinderen.

Download de brochure!