Hoe sterk is het spinnenweb?

Auteur(s): Jenny Kok, Karin Holderbusch, Karin Borsboom en Joris Steutel
De auteurs zijn studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren, gestart in september 2015.

Hoe sterk is het spinnenweb?

Een master Leren & Innoveren blog

Een bioloog vertelt dat spinnendraad het sterkste materiaal van de wereld is op de tanden van een zeeslang na. Een spin bouwt een web om te eten. Hoe sterk is een spinnenweb? Het deinst op de wind en is bestand tegen veel invloeden. Maar als je aan één draad te hard trekt… 

Professor Jan van Den Akker heeft het curriculaire spinnenweb ontwikkeld. Dit als handvat om curriculumontwikkeling goed in te zetten. Voor een heldere communicatie over curricula in onderwijsorganisaties zijn er drie verschijningsvormen. Het beoogde curriculum (denkbeeldig en het uitgeschreven model), het uitgevoerde curriculum (geïnterpreteerd en in actief model) en het bereikte curriculum (het ervaren en gedeelde model).

Het spinnenweb laat heel duidelijk zien wat de samenhang is tussen de verschillende aspecten in het ontwerpen en uitvoeren van het curriculum: doelen, inhoud, leeractiviteiten, rol van de leraar, welke materialen en bronnen, groeperingsvorm, locatie, tijd en toetsing.

De curriculumontwikkelaar, de change agent in de organisatie, wij als masterstudenten Leren & Innoveren, nemen de plaats in van de spin: draden spinnen, draden verbinden en voelen welke draden bewegen.

Om een duurzaam succesvolle curriculumvernieuwing te realiseren moeten in de aanpak alle componenten met elkaar verbonden zijn, zodat er sprake is van consistentie en samenhang. Het curriculaire spinnenweb biedt leerkrachten praktische handvatten om een school neer te zetten als leer- en ontwerpomgeving voor en door leerkrachten, gericht op het verbeteren van het leren van onze leerlingen en studenten. 

Meer info over curriculaire spinnenweb