Zelfkennis - kernkwadranten

Uit EduWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Mindmap en routing

Mindmap (blauw: gelinkt, zwart: makers C.S. en M.H.)naar hoofdpagina: loopbaanleren en zelfkennis


naar Leren Leren


Terug naar reflectie: Instrumenten

naar reflectie: Registratie

naar reflectie: Toetsing


(voor vervolginstrument: zie onder aan pagina)


A: Het Kernkwadrantenmodel van Ofman

Sturen op de eigen persoonlijke ontwikkeling kan alleen als men voldoende inzicht heeft verkregen in de eigen persoonlijkheid via reflectie. Daartoe zijn er vier instrumenten gekozen die hier vanuit verschillende invalshoeken aan bijdragen.

Het eerste gepresenteerde model om te komen tot zelfkennis, is het kernkwadrantenmodel van Ofman. Dit model vormt een goed startpunt om te komen tot persoonlijke groei door reflectie, door dat de student via dit model Om te komen tot zelfkennis is het van belang dat de student leert zijn positieve en negatieve eigenschappen te benoemen.

Positieve eigenschappen worden ook wel kernkwaliteiten genoemd: eigenschappen of persoonskenmerken die tot het wezen, de kern van een persoon behoren. Het is de specifieke sterkte waar men bij hem of haar direct aan denkt.(Ofman, 2002). Vanuit deze kernkwaliteiten kan de student het Kernkwadrantenmodel van Ofman invullen om er achter te komen wat zijn minder positieve kanten zijn.

Overigens is dit model ook zelfstandig toe te passen.


Model kernkwadrant3.jpeg

bron: (Actueel/ kernkwadrant)


Valkuil

De valkuil is de negatieve kant van een kernkwaliteit. Feitelijk is de vraag: welke eigenschap krijgt de student als hij de kernkwaliteit TEVEEL heeft, als deze dus doorschiet.

Twee voorbeelden: TE zelfstandig, wordt eenzaam, TE zorgzaam wordt betuttelend en verstikkend.


Uitdaging

De uitdaging kan de student vinden door het positief tegenovergestelde van de valkuil te zoeken:

Als voorbeeld: het positief tegenovergestelde van eenzaam is groepswerk leveren.


Allergie

Kijkend naar kernkwaliteit en uitdaging, komt de student bij zijn allergie door het tegenovergestelde van zijn kernkwaliteit en zijn uitdaging te zoeken.

Was zijn uitdaging groepswerk en zijn kernkwaliteit zelfstandigheid, dan zal hij een hekel hebben aan medestudenten die zich passief en afhankelijk opstellen.doel

Het doel van het kernkwadrantenmodel is om te komen tot persoonlijke groei door de balans te vinden tussen de eigen positieve kernkwaliteiten en de valkuilen en uitdagingen.


voorbeelden

Ter inspiratie zijn voorbeelden van uitwerkingen van eigenschappen te vinden op http://wjsn.home.xs4all.nl/tekst/kernkwaliteiten.htm


De test

Via de onderstaande link kunt u uw eigen kernkwadrant online invullen: http://www.atlasloopbaan.nl/kernkwaliteitenspel.html


De methode beeldend toegelicht

In de onderstaande filmpjes wordt een methode toegelicht om zo zuiver mogelijk te komen tot de bepaling van


1. de eigen kernkwaliteiten:
2. de eigen valkuilen:

Samenvatting en vervolginstrument

Het kernkwadrantenmodel geeft inzicht in de eigen persoonskenmerken en daarbij in de sterke en zwakkere eigenschappen. Duidelijk wordt dat de minder sterke punten voortkomen uit de sterke eigenschappen. Vanuit die redenering is het mogelijk om minder sterke punten zelf positief te ontwikkelen en daardoor groei te creeren.

Met dit persoonlijk inzicht in de eigen positieve en negatieve eigenschappen, kan de stap genomen worden om via het tweede instrument: het Enneagram, een meer algemeen beeld te krijgen van de eigen persoonlijkheid. Deze methodiek is gebaseert op een aantal basistypen qua persoonlijkheid en geeft de motivatie aan van waaruit gehandeld wordt.


naar Enneagram


Bibliografie

Actueel/ kernkwadrant. (sd). (vcreations.nl) Opgeroepen op 4 26, 2013, van Keizer & Co, communicatie en coaching: http://www.keizerco.nl/r12/


(2002). In D. Ofman, Bezieling en kwaliteit in organisaties. Schiedam: Kosmos.

Persoonlijke instellingen
LeerNetwerk Educatie - School of Education - Hogeschool INHolland