Speciaal onderwijs

Uit EduWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kinderen die het reguliere onderwijs niet kunnen volgen, kunnen terecht bij het speciaal onderwijs.In Nederland zijn er drie soorten speciaal onderwijs. Dit zijn het speciaal basisonderwijs (sbo) of het speciaal onderwijs (so) en later het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het gaat om kinderen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of gedragsstoornissen. Naast speciaal onderwijs bestaat leerlinggebonden financiering (lgf), ook wel de rugzak genoemd. Deze zorgt voor extra ondersteuning van kinderen met een handicap binnen het reguliere onderwijs.

Regionaal Expertisecentrum (REC)

Ouders melden een kind, dat mogelijk in aanmerking komt voor speciaal onderwijs, aan voor een indicatie bij het Regionaal Expertisecentrum (REC) in de regio waar het kind woont. Een onafhankelijke Commissie beslist dan of een kind in aanmerking komt voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering. De commissie doet dit aan de hand van landelijk vastgestelde objectieve criteria. Met zo'n indicatie kunnen ouders zelf kiezen voor een school voor speciaal onderwijs of voor een 'gewone school' in de buurt. Kinderen die blind of slechtziend zijn, kunnen direct worden aangemeld bij een school voor visueel gehandicapten.

Wet op primair onderwijs

Scholen voor SBO (speciaal basisonderwijs) vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs. Sinds 1998 zijn er geen scholen meer voor moeilijk lerende kinderen (MLK), voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (IOBK) van het speciale onderwijs. Heeft een leerling een handicap, ziekte of stoornis die het onderwijs minder ernstig belemmert, dan zal het kind geen indicatie krijgen voor het speciaal onderwijs. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar is het samenwerkingsverband ‘Weer samen naar school’ (WSNS) van de basisscholen verantwoordelijk. Het doel van WSNS is dat kinderen de nodige zorg en begeleiding zo veel mogelijk op de basisschool krijgen. Weer samen naar de 'gewone' school' dus. Voor kinderen die zeer specialistische hulp nodig hebben, werd de rest van het oude SO verdeeld in 4 soorten clusterscholen.


Bronnen

Persoonlijke instellingen
LeerNetwerk Educatie - School of Education - Hogeschool INHolland