Metacognitieve vaardigheid

Uit EduWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

 Metacognitieve vaardigheid  

Om nieuwe mentale structuren te kunnen vormen zijn metacognitieve vaardigheden nodig. Dit zijn ‘hogere’ cognitieve vaardigheden. Metacognitie gaat over gedachten over gedachten, over iemands kennis van zijn eigen kennis en over reflecteren op het handelen en op affectieve ervaringen. Zij gaat over de vraag hoe je onbewust gedrag bewust kan maken en op die manier het eigen leerproces kan reguleren.


Metacognitieve kennis

Model competentie.jpg
 
Volgens de Taxonomie van Brown kan metacognitieve kennis zich richten op:

  1. Kennis over de eigen persoon en over anderen, bijvoorbeeld: ik studeer het best ‘s ochtends;
  2. Kennis over de taak, bijvoorbeeld; ik moet een kennismakingsgesprek met ouders doen, maar ik weet nog niet hoe dat moet;
  3. Kennis over strategieën, bijvoorbeeld: ik ga eerst in het protocol lezen hoe ik moet handelen in dit soort situaties.

Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen. Een metacognitieve activiteit is te omschrijven als het monitoren van een activiteit, het permanent controleren en overzien van hoe we de activiteit aanpakken.

Reflecteren bevordert het zelfgereguleerde leren: het gaat namelijk over activiteiten die op het eigen gedrag van de lerende betrokken zijn. De uitkomsten van de reflectie worden meegenomen in het verdere leerproces. De vaardigheid om je eigen leerproces te kunnen reguleren leidt tot effectiever leren. Studenten zijn beter in staat problemen te overzien en op te lossen.Beter ontwikkelde regulatievaardigheden leiden tot hogere leerprestaties.

Terug naar: Reflecteren of Kanttekeningen bij reflecteren

Bronvermelding  

Valcke, Martin, (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten, Gent: Academia Press.

Persoonlijke instellingen
LeerNetwerk Educatie - School of Education - Hogeschool INHolland