LeerNetwerk Educatie Wiki (EduWiki)

Uit EduWiki
(Doorverwezen vanaf Hoofdpagina)
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom op de EduWiki van het domein Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing van Hogeschool Inholland.

Dit is onze EduWiki, een vrijplaats van kennis en kunde. De bedoeling van deze wiki is dat er kennis verzameld wordt met betrekking tot het beroep van leraar. In het bijzonder is de eerste opzet zodanig dat er een verzameling kernbegrippen zal worden beschreven welke een leraar dient te kennen en te beheersen om zijn vak adequaat uit te voeren. Als vorm is er gekozen om dat in een wiki te beschrijven. Het voordeel van een wiki is dat het een open systeem is waaraan iedereen kan bijdragen.

Bijdragen leveren

Je wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan deze wiki. 

Plagiaat

Bijdrages in deze wiki worden erg gewaardeerd. Het is echter niet de bedoeling dat teksten uit boeken letterlijk worden overgenomen. Natuurlijk is het toegestaan uit boeken te citeren of te parafraseren. Voor meer informatie over de regels rondom plagiaat zie de pagina op het intranet over Plagiaatpreventie.

Persoonlijke instellingen
LeerNetwerk Educatie - School of Education - Hogeschool INHolland