Double en Triple Loop Leren

Uit EduWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

TRIPLE LOOP LEARNING

De theorie van Argyris en Schön (in Ruijters, 2006) spreekt van de ‘theory-of-action’, de praktijkkennis. Dit omvat de vaardigheden en strategieën – naast cognitieve inhoud - die iemand inzet in een zekere situatie. Kernvraag bij leren is hoe iemand een nieuwe ‘theory-of-action’ of praktijkkennis leert. Bij leren van een nieuwe praktijk gaat het er meestal niet om of die nieuwe praktijk moeilijk of makkelijk is. Het lastige is dat de lerende al over eigen praktijken (en achterliggende ideeën) beschikt.

klik hier voor een schematische weergave van Double en Triple Loop leren, gebaseerd op Ruijters (2006) en Boonstra (2000): Media:Espoused_theory.pdf   


Boonstra (2000), in navolging van Schön (1983) komt tot de volgende indeling:

  1. eerste orde denken en leren. Er is sprake van verbeterend leren; dingen nog beter doen, een fout constateren en herstellen. Dit vraagt Reflecteren, verbetering van eigen handelen vanuit eigen kennis en ervaring. Het betreft een individuele actie, individueel leren;
  2. tweede orde denken en leren. Er is sprake van vernieuwend leren, meta-leren ( zie ook: Metacognitieve vaardigheden ); nieuwe dingen eigen maken omdat routinematige oplossingen niet meer werken. Dit vraagt Reflecteren op en bijstelling van ervaringskennis. Het betreft leren door samenspraak, door reflection-in-action ( Reflectie in actie ) (Argyris en Schön in Ruijters, 2006);
  3. derde orde denken en leren. Er is sprake van lerend veranderen, in een dynamische omgeving waarin vraagstukken ambigu zijn, door interactie komen vernieuwings-processen op gang. Het gaat om het optimaliseren van eigen leren of leervermogen; het herkennen en opnieuw doordenken van eigen assumpties en handelingspatronen. Dit vraagt Reflecteren op eigen denken, handelen en leren, achterliggende assumpties die bepalen hoe je observeert, interpreteert, problemen definieert, analyseert, conceptualiseert, acteert en interacteert. Deze vorm van leren is leren door te interacteren en uit te wisselen met anderen en vraagt reflection-on-reflection-in-action ( zie ook: reflectie in actie ) (Schön in Boonstra, 2000). (Uit: Bijman, 2010).

Terug naar: Theoretische grondslag voor deze didactiek of Reflecteren

Persoonlijke instellingen
LeerNetwerk Educatie - School of Education - Hogeschool INHolland