Lectoraat Maatschappelijk Ondernemerschap

Doel van het lectoraat

Het lectoraat Maatschappelijk Ondernemerschap richt zich op de overgang van school naar de maatschappelijke onderneming, meer specifiek van de schoolorganisatie naar het maatschappelijk ondernemerschap. Het lectoraat is gericht op het bevorderen van het publieke debat en het vergroten van de publieke kennis over de integrale overgang van onderwijsorganisaties naar maatschappelijke ondernemingen in de breedste zin van het woord, zoals die de komende jaren zijn beslag zal krijgen.
Dit tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de samenleving (publiek-private samenwerking, participerend burgerschap en de rol van publieke organisaties bij de vormgeving daarvan), Europese ambities (Lissabondoelstellingen), de terugtredende overheid en de daarmee samenhangende ontwikkelingen binnen het onderwijsbestel.

Onderwijs

Belangrijke aandachtsgebieden op het terrein van onderwijs zijn daarbij:

  • Het adequaat omgaan met de publieke respons op de innovatie van onderwijs en onderwijsorganisatie en het bijdragen aan publiek draagvlak voor deze ontwikkelingen
  • De relatie tussen de innovatie van het onderwijs en die van de onderwijsorganisatie met name de bedrijfsvoering
  • De nieuwe rol van de professionals in de school als maatschappelijke onderneming
  • Het bestuur en leiderschap van onderwijsorganisatie als maatschappelijke ondernemingen

Meer informatie

Leo Lenssen Lector: Drs. Leo Lenssen