FAQ's - Praktijkbeoordelingen (PVS)

De beoordeling wordt door de praktijkbegeleider ingevuld bij de praktijkplaats van de student.

 • Ga naar de praktijkplaats en kies voor Bekijk praktijkplaats.
 • Ga onder Acties naar Praktijkbeoordelingsformulier en kies het juiste formulier.
  Let op dat het juiste studiejaar en semester gekozen wordt.
 • Vul alles in en klik onderaan op opslaan.

Klik op het icoontje met het pennetje om een beoordeling te bewerken.
Een beoordeling kan bewerkt worden door:

 • de student (zolang praktijkbegeleider nog geen akkoord gegeven heeft);
 • de praktijkbegeleider (zolang de schoolopleider/instituutsopleider nog geen akkoord gegeven heeft);
 • de schoolopleider of instituutsopleider.

Indien een beoordeling gewijzigd wordt worden eventueel al gegeven akkoorden ingetrokken.

Eerdere beoordelingen kunnen ingezien worden door de student te bekijken.

Een student geeft zijn praktijkbegeleider/schoolopleider toegang tot de beoordelingen door onder het kopje Student in het Praktijkplein te gaan naar Bewerk mijn praktijkbegeleider(s)

Door de naam van de begeleider in te typen kan deze worden opgezocht en toegevoegd.
Ook kan via dit menu een begeleider weer verwijderd worden.

Een student kan alleen praktijkbegeleiders en schoolopleiders kiezen die een account hebben voor het Praktijkplein.

Een account kan worden aangevraagd via de link Nieuw account (rechts naast inloggen) op de startpagina van LNE: www.leernetwerkeducatie.nl

 • Praktijkbegeleiders hebben een leraaraccount/ vragen een leraaraccount aan.
 • Interne schoolopleider hebben een schoolaccount/vragen een schoolaccount aan.
 • Bovenschoolse schoolopleiders hebben een bestuursaccount/vragen een bestuursaccount aan.

Het zoeken naar de juiste praktijkbegeleider luistert nauwkeurig.

Stel een leerkracht genaamd Piet de Begeleider staat geregistreerd  als P. de Begeleider.
Als bij zoekterm op het Praktijkplein Piet wordt ingevuld, komt zijn naam niet voor bij de resultaten. Hij komt wel naar voren als je Begeleider intypt.

Probeer dus meerdere zoektermen uit, als in eerste instantie de begeleider niet bij de resultaten op het beeldscherm getoond wordt!

Het praktijkbureau en de hogeschooldocenten hebben toegang tot alle praktijkbeoordelingen van alle studenten.

De student geeft zelf toegang tot de beoordelingen aan de praktijkbegeleider en de interne en/of bovenschoolse schoolopleider.

Een student kan alleen praktijkbegeleiders en schoolopleiders kiezen die een account hebben voor het Praktijkplein.

Een account kan worden aangevraagd via de link Nieuw account (rechts naast inloggen) op de startpagina van LNE: www.leernetwerkeducatie.nl

 • Praktijkbegeleiders hebben een leraaraccount/ vragen een leraaraccount aan.
 • Interne schoolopleider hebben een schoolaccount/vragen een schoolaccount aan.
 • Bovenschoolse schoolopleiders hebben een bestuursaccount/vragen een bestuursaccount aan.

Het kan zijn dat het formulier abusievelijk bij het verkeerde studiejaar en/of semester is ingevuld.
Mocht dit het geval zijn, dan kan het praktijkbureau dit aanpassen.

Bij het bekijken van een beoordeling kan onder Acties een PDF bestand geopend worden.
Dit bestand kan vervolgens worden uitgeprint.

Via het bekijken van een beoordeling kan akkoord gegeven worden.
Dit moet gebeuren door de:

 • Praktijkbegeleider
 • Student
 • Schoolopleider of instituutsopleider

Binnen Opleiden in de School (OidS) geeft de schoolopleider intern of bovenschools het laatste akkoord. Wie uiteindelijk akkoord geeft dient binnen het bestuur/de school afgestemd te worden. Bij de school en het bestuur in het praktijkplein staat een overzicht van de schoolopleiders die gemachtigd zijn om akkoord te geven. Wijzigingen kunnen aan het praktijkbureau worden doorgegeven.

Buiten het OidS geeft de instituutsopleider het laatste akkoord.

Als alle drie de partijen akkoord gegeven hebben kunnen de akkoorden niet meer ingetrokken worden.

Bij de scholen en besturen waar in het kader van Opleiden in de School mee wordt samengewerkt zijn schoolopleiders aangesteld die het laatste akkoord op een beoordeling geven.

In het praktijkplein staat per school/bestuur een overzicht van de schoolopleiders die gemachtigd zijn om dit akkoord te geven. Wijzigingen kunnen aan het praktijkbureau worden doorgegeven.

Onder Mijn opleiding in het Praktijkplein vullen studenten de naam van hun slb'er in.
Alleen dan krijgt de slb'er berichten binnen
als er een beoordeling is ingevuld, gewijzigd etc.

Een gebruiker kan zelf in het Praktijkplein via berichtinstellingen aangeven of hij via de e-mail bericht wil krijgen in zijn inbox als er een nieuw bericht is. Ook kan hij berichten selecteren en deze verwijderen.

De beoordeling wordt ingevuld bij de praktijkplaats van de student en is ook altijd in te zien door de praktijkplaats te bekijken. Eerdere beoordelingen kunnen ingezien worden door de student te bekijken.

Een gebruiker kan zelf in het Praktijkplein via berichtinstellingen aangeven of hij via de e-mail bericht wil krijgen in zijn mailbox als er een nieuw bericht is. Ook kan hij berichten selecteren en deze verwijderen.

Let op!
Alleen docenten, praktijkbegeleiders en schoolopleiders die gekoppeld zijn aan de student als slb'er of praktijkbegeleider krijgen berichten op het Praktijkplein binnen.

Berichten verwijderen is mogelijk door onder Mijn berichten de berichten aan te vinken die verwijderd mogen worden. Vervolgens kies je onderaan voor de actie verwijderen.

De student vult in het Praktijkplein onder Bewerk Mijn Praktijkbegeleiders in wie hem in de praktijk begeleidt. Als de student een andere begeleider krijgt, moet hij dit zelf aanpassen.

Let op!
Onder de praktijkbegeleider voegt de student zowel zijn praktijkbegeleider als de interne en/of bovenschoolse schoolopleider toe.

De student vult in het Praktijkplein onder Mijn Opleiding in wie zijn slb'er is.
Als de student een andere slb'er krijgt, moet hij dit zelf aanpassen.

Bij de praktijkplaats kan op het praktijkbegeleidingsformulier voor de begeleider verslag uitgebracht worden door de begeleider.
Aandachtspunten, afspraken en leerpunten kunnen worden beschreven.

Let op!
Per praktijkplaats is er één praktijkbegeleidingsformulier voor de begeleider beschikbaar. Vul indien er meerdere verslagen gemaakt worden de bestaande tekst aan.

De student kan digitaal zijn POP of reflectieverslag invullen en bijhouden.
Per praktijkplaats kunnen deze formulieren worden ingevuld en bewerkt.
Als er een POP of reflectieverslag is gemaakt, is dit inzichtelijk voor de begeleider(s).

Let op!
Per praktijkplaats is er één POP formulier en één formulier voor een reflectieverslag beschikbaar.
Maak het formulier dus niet leeg, maar vul het bestaande formulier aan.