EduPresent

EduPresent is een etalage van onderzoek verricht in het kader van afstuderen en specialisatie minors en biedt een bron van inspiratie voor vervolgonderzoek.

 • Door Ellis Regts op 11-7-12 14:39
  Mijn onderzoek heeft een antwoord gezocht op de volgende vraag: ‘Hoe kunnen op basisschool de Zandloper de digitale leermiddelen zo worden ingezet dat het onderwijs op het gebied van woordenschat in de midden- en bovenbouw op een doeltreffender...
 • Door Caroline Clay op 11-7-12 14:26
  Lezen als vrijetijdsbesteding – zowel thuis als op school – is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch is goed kunnen lezen een belangrijke zo niet noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving. Op de meeste...
 • Door Suzanne de Haas-Lor op 11-7-12 14:09
  In mijn stageklas (groep 5) zit een meisje met autisme. Ondanks de goede sfeer in de groep valt het meisje erbuiten met spelen. Het wordt steeds meer duidelijk dat ze anders is dan de anderen. Ik heb onderzocht of het meisje een betere aansluiting kan...
 • Door Eline van Delden-Mastrobattista op 11-7-12 13:31
  Mindmappen is een andere manier van aantekeningen maken en gedachten ordenen, waarbij een groter deel van je hersenen worden aangesproken, waardoor o.a. het onthouden beter en efficiënter gaat. Binnen het onderwijs is er zeker interesse voor deze...
 • Door Isis Gouw op 11-7-12 12:57
  Iedere basisschool wordt regelmatig geconfronteerd met het feit dat een methode aan vervanging toe is. Op de basisschool waar ik stage liep was de aardrijkskundemethode aan spoedige vervanging toe. De directie heeft aan mij de opdracht verleend uit te...
 • Door Hans Rader op 15-9-11 14:56
  De Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van hogeschool Inholland en de Opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden verzorgen samen de Academische Pabo. Doel is academisch geschoolde leerkrachten af te leveren, die op de...
 • Door Marleen van Anken, Margreet Francke, Germaine Hollander-van der Ploeg, Rianne Malschaert, Arja de Winter op 21-6-11 8:46
  Voor de samenwerkingsopdracht 'Competentiegericht onderwijs in het MBO' voor de Master Leren & Innoveren hebben wij een interview gehouden met Ellen Klatter. Aanleiding daarvoor was het lezen van haar Visiedocument ...
 • Door Hanneke Pot op 19-3-10 16:14
  Kinderen zijn ‘woordleersponzen’… Tweede- taalleerders die met weinig Nederlands (minder dan 1000 woorden in de passieve woordvoorraad), zo is de verwachting van veel leerkrachten,  zouden vanzelf nieuwe woorden op pikken uit de...
 • Door Helmy Evers op 13-11-09 12:28
  Gestuurde taalcommunicatie met een zo hoog mogelijk rendement is enorm belangrijk voor taalzwakke kinderen en voor tweede taalleerders. Telkens als kinderen communiceren zijn ze bezig met spreken en luisteren, ze ontvangen en produceren woorden,...
 • Door Eveline Groen op 13-11-09 12:14
  Problemen in het rekenonderwijs bij NT2 kinderen. Een kwestie van woordenschat of is er meer aan de hand? Rekenonderwijs op de basisschool is steeds taliger geworden. De meeste moderne rekenmethodes bieden hun opdrachten aan in een context waar veel...