Columns

Overzicht gepubliceerde columns.
Wiede Schoen
Jan Halin

Tussen de zak van Sinterklaas en de kous van de Kerstman beweegt zich deze maand. Vol verwachting klopt ons hart wie de koek krijgt en wie de gard (de roe)?!
Eind van het jaar zet menig CEO, Voorzitter van het College van Bestuur zijn/haar mijter op. Naarstig wordt door werknemers uitgezien naar de koek: HET KERSTPAKKET. Vanaf medio december zie ik ‘tevreden’ (?) werknemers zeulen met die onhandige doos/koffer in het openbaar vervoer. Veel vrolijke gezichten zie ik dan niet. Zegt de grootte van het pakket iets over de waardering van de baas voor zijn personeel?

GEVRAAGD / NIET GEVRAAGD
Jan Halin

De stoelendans is begonnen. Ben jij al gebeld door de formateur? De laatste fase van de formatie waarin het gaat om het vragen van bewindslieden. Met hen gaat het politiek waaien. Menig bestuurder, politicus, bestuursvoorzitter voelt een verhoogde adrenalinestaat. De telefoon brandt in de boekzak of handtas.

HeRRRRRRRRffffffffssssssstttttttt
Jan Halin

herfst

kinderen buiten
verminken de stilte

oh…… beminnelijk litteken

Medaillespiegel
Jan Halin

De eerste kinderen zijn al over de drempel van een lang schooljaar. Lang? Leerlingen van de basisschool hebben aan het eind van groep acht 7520 uur onderwijs genoten. Of ze ervan ‘genoten’ hebben en een uitblinker zijn geworden?

Ze zijn naar huis!
Jan Halin

Wanneer het schooljaar voorbij is, de geur van zweet van leerlingen/studenten en collega’s is gaan liggen, dan start het grote genieten! Dat is althans wat de media ons voorhouden. Dolce far niente, het zalig niets doen….maar als je op vakantieoorden op je heen kijkt dan zie je …. verveling.

Marc groet ‘s morgens de dingen
Jan Halin

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloemploem  ploem
dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pijp
en…

Wie kent niet dit vrolijke gedicht van Paul van Ostaijen?! De dadaïst van Ostaijen heeft geprobeerd de kinderlijke blik van een jongetje te vangen in woorden. Het gedicht beschrijft de onbevangenheid van een kind. Het kind bewondert nog alles wat hij ziet, niets is vanzelfsprekend. Marc groet alle dingen die hij tegenkomt.

Over schaduwen springen……!
Jan Halin

Wat een verrassend slot van de maand april: politici druk in de weer in wandelgangen met een jagende minister van financiën: durf te springen over schaduwen van het eigen gelijk, de visie, het programma. We schreven parlementaire geschiedenis een gedoogkabinet viel in duigen en de Kunduzcoalitie bleek in staat de begroting voor 2013 te schrijven. Over lef gesproken. Anderen durfden niet te springen, hadden hun haren als Samson (een zekere Diederik had in zijn actiejaren lange haren…) uit de bijbel verloren……
Europa blij, onderwijs blij: bezuinigingen op passend onderwijs zijn van de tafel, wajongjongeren blij.

Excellentie
Jan Halin
Boekenweek 2012 met als thema ‘Vriendschap en andere ongemakken’. Ik heb zo’n idee dat veel leerkrachten en bestuurders onze minister niet als vriendin beschouwen. Of zij veel onderwijsvrienden heeft op facebook……dat lijdt tot nog meer gezichtsverlies. Voelt ongemakkelijk.
Woorden, zinnen, een versje over:

Hare Excellentie
Hare excellentie resideert in de toren met het scheve dak
regeert met decreten heeft aan leerkrachten lak.
Wie vanaf de troon met zo’n scheve blik de wereld beziet
beschouwt het werkterrein als ontwikkelingsgebied
Actieplannen worden vanuit de ivoren toren gedropt
zelfs een brullende Arena hebben haar niet gestopt.
‘Excellentie’  maar zo weinig excellent
open uw ogen en omarm de excellente docent!

Jaar van de draak
Jan Halin

Op 23 januari begon voor de Chinezen het jaar 4709 met als teken de draak van de Chinese dierenriem. Kinderen die vanaf 23-01-2012 geboren worden krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld.
In de Chinese astrologie is de draak een positief teken, brengt geluk en beschermt tegen het kwade. Een draak geldt in Europa vaak als kwaadaardig, een slangachtig veelkoppig wezen met vleugels. De geschiedenis verhaalt van tal van drakendoders als Perseus, Sint-Joris en koning Arthur.
Onderwijs is een veelkoppige draak.
Gezocht: drakendoders. Leerkrachten die de draak durven steken met schijnwetenschap die de complexiteit van het verleiden tot leren in de klas te simpel voorstellen. Die draken van onderwijspatjepeeërs met vuur bestrijden. Risico’s worden genegeerd tegen beter weten in. Deze weken lees je over megalomane onderwijsinstellingen die dreigen om te vallen en over patjepeeërs die het hoger onderwijs besturen. Maar net als in het gewone leven druipt de stront altijd van boven naar beneden….

“Voor de winst!”
Jan Halin

Een nieuw kalenderjaar. De wintervakantie was herfstig met donkere luchten, storm en onstuimig regengekletter. Een voorbode van de eindtijd? Op 21 december loopt de Mayakalender af en ‘naakt het einde’. Hoe te overleven met de apocalyptische fantasieën: financiële crises, gebrek aan moreel leiderschap, onderwijsniveau daalt, slecht rentmeesterschap van onze aarde? Om over de maatschappelijke onrust over het onderwijs nationaal en internationaal nog maar te zwijgen...