Columns

Overzicht gepubliceerde columns.
'Paradijs'
Jan Halin

Weer zijn we opgeschrikt door aanslagen, eerst Parijs, nu Brussel. Beelden van verdriet en verwoesting roepen angst op. Kennisnet kwam op de dag van de aanslagen in Brussel met ‘7 tips om met leerlingen over ‘Brussel’ te praten’. Genoemd worden onder andere: geef ruimte aan de gevoelens, hoe kan je het best je gevoelens op internet uiten, wees selectief in wat je deelt, maak onderscheid tussen feiten en fictie en benadruk de lichtpuntjes. Vooroordelen over de islam worden door terreur gevoed. Terroristen: ik kan me niet voorstellen dat de moordenaars naar het ‘paradijs’ gaan.

Hoe kunnen we in het onderwijs zorgen voor een cultuur waarin leerlingen en studenten worden geoefend om zich te verhouden tot terreur en geweld? Hoe kunnen we opvoeden tot kritisch burgerschap?

Werkplezier
Jan Halin

Een gedurfde titel van een column in een maand waarin volop aandacht is voor de werkdruk in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. DUO Onderwijsonderzoek en het televisieprogramma Reporter (10 januari ‘16) berichtten van de ‘werkdruk die maar blijft stijgen’. De werkbelasting is volgens 56% van de leraren in het basisonderwijs ‘niet acceptabel’.

Wie kent ze niet: juffen / meesters die plezier in hun werk hebben? Wie kent ze niet: juffen / meesters die uitgeblust zijn, cynisch geworden? Ed Leeflang (pabodocent Nederlands) heeft in zijn bundel Op Pennewips plek collega’s geportretteerd. In welke fragmenten van zijn gedichten herken jij jezelf, herken jij collega’s?

Onderwijsvoornemens
Jan Halin

Goede voornemens kunnen snel verdampen, als de bubbels van de champagne. Hoe zorg je ervoor dat je in 2017 geen spijt hoeft te voelen, omdat 2016 niet meer was dan een herhaling van 2015?

Het blijkt dat ons brein bij nieuwe ideeën de negatieve kant overdrijft. Nadelen krijgen stelselmatig meer aandacht dan de kansen. Kortom, ons brein remt lef, risico’s durven nemen, experimenteren en andere zaken die het leven en/of het beroep aantrekkelijk en spannend maken. Maar je kunt ‘omdenken’, tegendenken. Noteer voor- en nadelen van het niet-veranderen. Ook in dit geval wegen de nadelen zwaarder. We hebben een hekel aan spijt….dè kans om toch aan de slag te gaan met het voornemen, een andere aanpak.

Vertrouwen
Jan Halin

Het vertrouwen in ‘de grote kindervrind’ staat voor menig volwassene onder druk vanwege zijn knechten. Moeten die kleur bekennen? Het vertrouwen van veel volwassenen in de islam staat ook onder druk, onder andere vanwege de bloedige aanslagen in Parijs. AZC’s en overheidsgebouwen moeten nu extra beveiligd worden. In de sociale media is een tsunami aan haatmails aan het adres van moslims. Velen bekennen kleur als het de islam betreft.

Hoe bereid je je als school, als team, als leraar, als pabostudent voor op de ‘maandagochtendkring’ van 7 december: Sint en aanslagen? Hoe betrek je de ouders bij het verhaal van de school over de gebeurtenissen? Hoe ga je om met felle reacties van de oudere leerlingen in jouw multiculturele klas?

Over de schutting gooien…..springen
Jan Halin

We zijn allemaal leerling geweest, dus ervaringsdeskundige en hebben een mening over wat ‘goed’ onderwijs is en/of zou moeten inhouden. Een schoolkeuze wordt steeds meer een bijzonder weloverwogen keuze want je neemt een hypotheek op de toekomst voor je prins of prinses. Menig ouder bakfietst de halve stad door voor de witte ‘ons kent ons’ school. Deze zomer is door ouders tot in de rechtszaal geprocedeerd voor toegang tot bepaalde A’damse scholen voor voortgezet onderwijs. ‘Wij willen een excellente, een superschool voor onze kinderen!'

Gezag 3.0
Jan Halin

‘Jantje zag eens pruimen hangen,
O! als eijeren zo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon zijn vader 't hem verbood.’

Jantje wil gehoorzaam wezen en niet plukken ook al is de verleiding groot. Jans vader heeft zijn zoon geobserveerd en waardeert zijn hartedief met een hoed vol pruimen.

Dankbaarheid
Jan Halin

Een column aan het begin van het schooljaar met als titel ‘dankbaarheid’?
Dankbaarheid associeer je toch eerder met het eind van een schooljaar?
Ik zie dat het steeds gebruikelijker wordt een juf/meester aan het eind van het jaar te bedanken met een attentie, altijd oprecht namens het kind? En dan is er de rite de passage aan het eind van groep 8 met de musical, een disco, een overnachting op school, een oorkonde, toespraken en dikke tranen. De vele actieve ouders worden getrakteerd op een dankborrel voor hun inzet. Met het rapport naar opa en oma om de cijfers om te zetten in klinkende munten. Kortom aan het eind van het schooljaar is er een overkill aan dank voor….. ‘verplichte dankbaarheid…?

Samen Leren (1 + 1 = 3)
Jan Halin

Welke beelden komen op bij ‘samen leren’?
Positieve beelden: leerlingen/studenten die gezamenlijk werken aan een opdracht, een team dat experimenteert met het toepassen van  coöperatieve werkvormen , collega’s die met elkaar werken aan de verbetering van didactische vaardigheden van het woordenschatonderwijs.

Bonus voor Bildung
Jan Halin

De maatschappelijke verontwaardiging voor bonussen voor bankiers, bestuurders van publieke organisaties terwijl het lagere personeel salaris moet inleveren, heeft geleid tot het schaamrood op de kaken van raden van toezicht, een minister en tot het inleveren van de extra toeslagen. Weg met de bonuscultuur!

Land van belofte…..?
Jan Halin

Christelijk Hogeschool Ede heeft de landelijke pers gehaald met de oproep om toekomstige basisschoolleraren bij hun afstuderen een eed te laten afleggen. Nieuwe collega’s beloven een professionele en integere leraar te zullen zijn. De eed staat vol fraaie woorden: ‘ontsluiten van talenten van leerlingen; kinderen te leren lief te hebben; inzetten voor de ontwikkeling van verstand, hart, ziel en handen; aanspreekbaar en open opstellen’. Hoogleraar Onderwijskunde Theo Wubbels zou graag een zin willen toevoegen waarin aankomende collega’s beloven ’om het onderwijs te verbeteren op basis van wetenschappelijke kennis’. Je beidt leerlingen toch beter onderwijs als je evidence informed werkt?!