Account aanvragen - stap 1
LET OP:
Hogeschooldocenten en studenten van de Pabo en lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland maken om in te loggen gebruik van hun instellingsaccount (Inholland e-mailadres en wachtwoord) en hoeven hier dus GEEN LNE-account aan te vragen.
Nieuw account aanvragen
Selecteer deze optie wanneer je nog geen account voor het LeerNetwerk Educatie hebt en dit nu aan wilt vragen.
Status aanvraag bekijken
Selecteer deze optie wanneer je onlangs een nieuw account hebt aangevraagd en wilt weten wat de status van de aanvraag is