Studente Larissa van Krevel Nederlands kampioen judo

De pabo van Hogeschool Inholland is trots op Larissa van Krevel, studente uit pabo 1 in Rotterdam. Op zaterdag 12 februari is zij Nederlands kampioen Judo in de catergorie tot 57 kg geworden! Op naar het volgende grote toernooi!

Terugblik theaterweek pabo Haarlem

Begin februari stond voor de eerstejaars pabostudenten van Inholland Haarlem in het teken van de theaterweek. De studenten ontwikkelden een muziektheaterproductie voor kleuters. Hieronder een beeldverslag.

Subsidie beschikbaar voor meer muziek in de klas

Scholen die in het schooljaar 2017/2018 werk willen maken van muziekonderwijs, kunnen nog tot 1 april 2017 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. In totaal is er acht miljoen euro beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat dit bedrag is bereikt.
 

Boekpresentatie 'Spelend leren en ontdekken'

Op dinsdag 21 maart 2017 verzorgt Hogeschool Inholland Dordrecht een inspirerende avondbijeenkomst.

Lector Jeroen Lutters (Hogeschool Windesheim) zal ons meenemen in zijn deskundigheid over de 21e eeuw-vaardigheden en de rol van kunstvakken hierin. 
Jeroen heeft in zijn onderzoek D21 (Didactiek 21e eeuw) aangegeven dat onderwijsinnovatie op weg naar de 21e eeuw ervan dient uit te gaan dat creativiteit de verbindende factor is tussen 21e eeuw-vaardigheden, cultuureducatie en primair onderwijs.

Vijf miljoen subsidie voor muziekonderwijs op pabo's

Woensdag 7 december was de pabo van Inholland met een aantal docenten aanwezig bij de werkconferentie van het ministerie van OCW en de stichting Méér Muziek in de Klas. Dit platform werkt met ambassadeurs om het vak 'muziek' weer op de kaart te zetten in het basisonderwijs. Koningin Maxima en minister Bussemaker waren bij deze werkconferentie op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam aanwezig.

Voorbeeldscholen: 32 inspirerende verhalen

In de publicatie Voorbeeldscholen zijn 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland opgenomen op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen, wat hun uitdagingen waren, welke tips ze willen meegeven en wat hun toekomstdromen zijn.

Deze voorbeeldscholen vertellen over hun aanpak. Lees over hun ervaringen, hoe ze zijn gestart, welke uitdagingen ze tegenkwamen, wat hun ambities zijn en welke tips ze hebben voor scholen die gaan starten. 
Inhoud syndiceren